cropped-Logo-draft1
วิธีติดตั้ง Anydesk

วิธีติดตั้ง Anydesk Remote

โปรแกรม Anydesk คือโปรแกรมรีโมทหน้าจอที่นิยมใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ในระยะไกล สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ฟรีๆ  วันนี้เราจะพาสอนวิธีติดตั้ง Anydesk Remote

ขั้นตอนการติดตั้ง Remote Anydesk 
1. เข้าไปที่ : https://anydesk.com/en/downloads เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม


2. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณและกด Download

3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น กดเปิดไฟล์ขึ้น

4. จากนั้น จะปรากฏหน้าโปรแกรม คลิก ‘Install AnyDesk’ (ด้านขวา)


5. บนหน้า Installation คลิกที่ Accept & Install


6. หลังจากนั้น จะปรากฏ pop-up ขึ้น ให้คลิกที่ ‘Install’


7. คลิก ‘Get Started’ เพื่อเริ่มใช้งาน

แชร์โพสต์