ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

โซลูชั่นใหม่ในการแก้ปัญหาการจัดการงานบุคคล

ลดขั้นตอนการทำงานเพื่อการบริหารให้เติบโต

ตัวช่วยบันทึกเวลาเข้างาน

ตรวจสอบเวลาเข้างาน ขาด ลา มาสาย และเวลาในการทำงาน ตลอดจนถึงการคำนวณค่าล่วงเวลาในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

จัดเก็บข้อมูลพนักงานครบ

สะดวกในการจัดเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละรายได้ไม่ตกหล่น เก็บประวัติตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน และผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานได้

ข้อมูลปลอดภัยไม่รั่วไหล

ป้องกันการเข้าถึงขอมูลที่สำคัญด้วยกากำหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

ลดขั้นตอนในการเตรียมภาษี

สะดวกในการยื่นภาษีด้วยระบบการคำนวณภาษีอัตโนมัติ พร้อมเตรียมเอกสารแบบยื่นที่สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

จ่ายเงินเดือนได้ไม่ผิดพลาด

หมดปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าด้วยระบบคำนวณค่าแรงอัตโนมัติ ที่สามารถคำนวณได้ตามเงื่อนไขขององค์กร

ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร

รายงานและเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการยื่นส่งสรรพากรและประกันสังคม หรือรายงานต่างๆที่ใช้ภายในองค์กร หนังสือรับรองต่างๆ

ลดเวลาในการคำนวณเงินเดือนรวมถึงรายการหัก

เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้ครบถ้วน

ลดขั้นตอนการทำภาษี คำนวณภาษีได้ทุกรูปแบบ

เก็บบันทึกเวลาการทำงาน และสิทธิต่างๆ ของพนักงาน

โปรแกรมเงินเดือนและระบบบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ PAYROLL & HRM

จุดเด่นแต่ละโปรแกรม

โปรแกรมเงินเดือนของเรา

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป สุดยอดระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานและบริหารงานบุคคล ประมวลผลเวลาการทำงานลดขั้นตอนในคำนวณภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร พร้อมทางเลือกภาษา ถึง 5 ภาษา  ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น

โปรแกรมคำนวณรายได้และรายการหักพนักงาน ระบบคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคมอัตโนมัติ โดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ

สอนใช้โปรแกรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการดูแลหลังการขายตลอดการใช้งาน อบรมสอนใช้งานการมใช้โปรแกรมเบื้องต้นกับผู้ เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 20 ปี

สอนใช้โปรแกรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการดูแลหลังการขายตลอดการใช้งาน อบรมสอนใช้งานการมใช้โปรแกรมเบื้องต้นกับผู้ เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

E-mail : alliedsoftware.info@gmail.com
โทร : 043-243588 / 061-9682552
Line : @allied

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อโปรแกรมกับเรา

  • บริการติดตั้งออนไลน์ฟรี!! ทั่วประเทศ
  • บริการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
thankyou-card