ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

นโยบายการรับประกัน

บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดี ที่ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้าของเราดังนี้

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายใน 7 วัน

 1. ทางบริษัทเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณดังต่อไปนี้
  • ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผิดให้แก่ลูกค้า
  • กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย ที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 3. การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยที่สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานและครบถ้วน เช่น ตัวสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือเอกสารต่างๆ และอื่นๆ 
 2. หากทางบริษัทมีการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือไม่เจออาการชำรุดหรือเสียหายตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ทางเราขอไม่รับผิดชอบในส่วนของการเปลี่ยนและคืนสินค้านั้นๆ

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขในการรับประกัน

 1. หากสินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ หรืออุปกรณ์บางส่วนหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 2. สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
 3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง
 4. ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะไฟล์ข้อมูลอาจเสียหายหรือข้อมูลสูญหายระหว่างการซ่อม)
 5. สภาพภายนอกของสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน เช่น สี รอยขีดข่วน รอยคราบสนิม คราบน้ำ เป็นต้น 
 6. สินค้าที่มีการเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท
 7. สินค้าประเภทซอฟท์แวร์ไม่สามารถคืนได้
 8. สินค้าประเภท PRINTER ซื้อแล้วไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้าศูนย์บริการได้
 9. ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

**หมายเหตุ**

 • ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น โดยบริษัทจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • การดำเนินการรับเคลมสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย
 • ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 7-30 วันทำการ หรือ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการศูนย์นั้นๆ