cropped-Logo-draft1
เปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรมบัญชียอดนิยม

เปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรมบัญชียอดนิยม

ประเทศไทยประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ และหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าขายส่งออก ธุรกิจร้านอาหาร หรือแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งในการทำธุรกิจทุกประเภทนั้นประกอบไปด้วยการะบวนการทำงานหลายขั้นตอนมากตั้งแต่การบริหารทรัพยากร บริหารเวลา บริหารต้นทุน การวางแผนการตลาด รวมไปถึงการทำบัญชี เนื่องจากการทำบัญชีนั้นเป็นส่วยที่บันทึกเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด รายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของธุรกิจว่าเป็นเช่นไรบ้าง

ในการทำบัญชีนั้นต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก เพราะต้องมีประสบการณ์และความรอบคอบสูง หลายบริษัทจึงต้องจ้างนักบัญชีเพื่อมาช่วยในส่วนนี้ บางบริษัทต้องจ้างนักบัญชีภายนอกเพื่อมาดูแลอีกด้วยซ้ำ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำบัญชีให้ง่ายขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปรียบเทียบการใช้งานที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจคุณง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปส่งผลดีอย่างไรต่อธุรกิจได้ที่นี่

Express

Express ซอฟต์แวร์บัญชีที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีก็สามารถใช้ Express ได้ โดยโปรแกรมรวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียวเพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกันภายในอย่างอัตโนมัติ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือแสดงผลรายงานได้ค่อนข้างครบถ้วน ผู้ใช้สามารถทราบผลการรายงาน สถานะของลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถปิดงบบัญชีและจัดการเรื่องภาษีได้ในโปรแกรมโดยไม่ต้องจ้างนักบัญชีภายนอก รองรับการพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ขาย และมูลค่าฐานภาษี ภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามกรมสรรพากรกำหนด พร้อมยื่นจ่ายได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ต

Business Plus ERP

Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป โปรแกรมเพื่อผู้บริหารและผู้ประกอบการ ตัวช่วยในการจัดการบัญชีและควบคุมภายในกิจการในการแนะนำการสั่งซื้อสินค้า เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ด้วย ABC Analysis และ EOQ สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท หมวด ยี่ห้อ สี ขนาด โดยไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ แยกผู้รับผิดชอบข้อมูลสินค้าได้เพื่อให้การค้นหา วิเคราะห์ยอดขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าได้อย่างง่ายดาย มีรายงานสรุปยอดวิเคราะห์การตลาดพร้อมกราฟเปรียบเทียบเพื่อการบริหารธุรกิจในอนาคต อีกทั้งระบบบัญชีที่เชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดขั้นตอนการทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมมีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีเองได้ โดยข้อมูลรายวันเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ-ขาย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ เช็ครับ-จ่าย ได้อัตโนมัติ  พร้อมสามารถปรับปรุงรายวัน บันทึกประมาณการเพื่อจัดทำงบเปรียบเทียบได้ พร้อมแยกงบส่งสรรพากรและงบสำหรับการบริหาร

Easy acc

ซอฟต์แวร์บัญชีพื้นฐานที่สามารถครอบคลุมธุรกิจได้ทุกประเภท โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนการผลิต เช่น งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต หรือการคำนวณค่าเสื่อมราคาก็สามารถทำได้ สามารถเรียกตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอการประมวลผลใดๆ แสดงผลด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานง่ายและรวดเร็ว นอกจากสามาถจัดทำเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบถ้วนแล้วยังสามารถควบคุมคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เป็นระบบ เมื่อมีการซื้อ ขาย รับคืน หรือปรับปรุงสต็อก ระบบจะปรับปรุงจำนวนสินค้าในคลังให้โดยอัตโนมัติ พร้อมคำนวณราคาต้นทุนเฉลี่ยไปจนถึงกำไรขั้นต้นได้ทันที

SeniorSoft Account

ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามรูปแบบของธุรกิจ ครอบคลุมระบบบัญชีได้อย่างครบถ้วน สามารถทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล รองรับการทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย แบบฟอร์มใบกำกับภาษีถูกต้องตามรูปแบบสรรพากร เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำบัญชีสำหรับองค์กร หรือบริษัท สามารถบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงานเอกสาร มีระบบตรวจสอบความถูกต้องในขณะที่บันทึกรายการสมุดรายวัน หากยอดรายการเดบิต เครดิตไม่สมดุลกัน ระบบจะไม่ทำการบันทึก และไม่สามารถบันทึกบัญชีในงวดบัญชีที่ไม่ตรงตามปฏิทินได้ ในการเรียกตรวจสอบ ค้นหาความผิดพลาดของข้อมูลนั้นก็ทำได้อย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรมบัญชียอดนิยม

เปรียบเทียบฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรมบัญชียอดนิยม

โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนมีความสามารถในการทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คุณสมบัติบางอย่างนั้นก็ต่างกัน หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ เราคือตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปและซอฟต์แวร์ธุรกิจที่มีคุณภาพมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คำปรึกษาและเปิดบริการมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านบัญชี 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

โปรแกรมบัญชีของเรา

แชร์โพสต์