cropped-Logo-draft1

Easy Acc Payroll โปรแกรมเงินเดือนสําเร็จรูป

รองรับการทำงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและรวดเร็วกว่าเดิม ด้วยระบบการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อกันไปยังระบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ช่วยลดเวลาการทำเงินเดือนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ลดเวลาทําเงินเดือน

ในการคำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพสามารถคำนวณได้ และตั้งจ่ายอัตโนมัติ

คำนวณได้ทุกรูปแบบ

รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รายเดือน สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็ว หรือจ่ายทุก 30 วัน 15 วัน

สลิปเงินเดือนสำเร็จรูปพร้อมใช้

ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูปภายในโปรแกรมที่สามารถส่งให้พนักงานได้ผ่าน E-mail

คำนวณตามประกาศสรรพากร

สะดวกในการพิมพ์แบบยื่นต่าง ๆ เพื่อนำส่งสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91

ให้เรื่องการทำเงินเดือนกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบการจัดการเงินเดือน Easy-Acc Payroll โปรแกรมเงินเดือนตัวช่วยจัดการปัญหาในการทำเงินเดือนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือนคือเครื่องมือที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 10 คน เพื่อเป็นตัวช่วยในการลดขั้นตอนในการทำเงินเดือนให้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการยื่นภาษีและประกันสังคมอีกด้วย

ลดขั้นตอนการทำงาน

โปรแกรมเงินเดือน EASY ACC Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติ

ครอบคลุมการทำเงินเดือนทุกรูปแบบ

คลอบคลุมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานได้ทุกประเภท และงวดการจ่ายทุกรูปแบบ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ที่มีการจ่ายเงินเดือนที่ไม่คงที่ เพราะมีการทำงานแบบควงกะ เปลี่ยนกะ หรือจ่ายเป็นรายวัน รายชั่วโมง

กำหนดเงื่อนไขรายการเพิ่มรายการหัก

โปรแกรมได้มีการจัดเตรียมประเภทรายการได้ รายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไปไว้ในระบบ แต่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงินเพิ่ม เงินหักได้เองตามความเหมาะสมกับกิจการ เพื่อการนำไปคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง

แก้ไขตารางภาษี ประกันสังคมได้ด้วยเอง

ในกรณีที่ราชการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ เช่น ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน หรือเงื่อนไขต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในโปรแกรมได้เลยทันที

เก็บประวัติการทํางานขจองพนักงานได้ครบ ไม่ตกหล่น

บันทึกขาด ลา มา สาย พร้อมคำนวณค่าแรงอัตโนมัติ

รองรับการเก็บประวัติการทำงาน บันทึกการขาด ลา มาสาย หรือตามเงื่อนไขที่องค์กรกำหนด ในกรณีที่พนักงานลาหรือขาดงานเกินที่องค์กรกำหนดไว้ โปรแกรมจะทำการหักวันขาดวันลาพร้อมคำนวณรายได้อัตโนมัติ

รองรับการทำงานรูปแบบใหม่ นำส่งรายงานง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

พิมพ์รายงานได้เลยทันทีไม่ต้องรอ

โปรแกรมเงินเดือน Easy-Acc Payroll

Payroll 1 User

ราคารวมภาษีแล้ว

Payroll 10 User

ราคารวมภาษีแล้ว

ขอใบเสนอราคา

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อสินค้ากับเรา

  • รับประกันเครื่อง 1 ปี
  • พร้อมให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
  • ติดตั้งโปรแกรมและรายการสินค้าให้ก่อนส่งมอบสินค้า
thankyou-card