cropped-Logo-draft1

โปรแกรมบัญชี
Business Plus ERP

โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

คุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus ERP ตัวช่วยเรื่องการบริหารธุรกิจ ในรูปแบบโปรแกรม ERP ครอบคลุมทั้งระบบธุรกิจ ดูแลความถูกต้องภายในองค์กร จัดการปัญหาด้านงานบัญชี ระบบหลังบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยบริหารคลังสินค้าให้มีความสมดุล ช่วยคุณตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที และยังช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด 

ยื่นภาษีได้แค่ปลายนิ้ว

Disk Transfer (DK) ระบบยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นจ่ายภาษีที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมจะเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Text File และสามารถยื่นส่งสรรพากรได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

✔ ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
✔ สะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
✔ ฟอร์มเอกสารตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร

ไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็หายห่วง

หากคุณเคยเจอปัญหาในการสั่งสินค้าที่มากจนเกินความต้องการ หรือสั่งสินค้ามาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP จะเป็นตัวช่วยให้การจัดซื้อเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ ด้วยการทำงานของระบบEOQและABC analysis ทำให้การสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีรายงานสรุปยอดวิเคราะห์การตลาดพร้อมกราฟเปรียบเทียบเพื่อการบริหารธุรกิจในอนาคต

✔ รองรับการรับสินค้าตามล็อต (Lots) และ แบบตามหมายเลขกำกับ (Serial Number)
✔ สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ เช่น สินค้าที่มีชื่อเหมือนกันหรือขนาดเท่ากันหรือรุ่นเดียวกัน แต่ต่างสี, ต่างกลิ่น ,ต่างรส เป็นต้น
✔ รายงานสรุปยอดเพื่อวิเคราะห์การตลาดพร้อมกราฟเปรียบเทียบ

คอมมิชชั่น

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus ERP รองรับการวิเคราะห์ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน โดยสามารถแบ่งได้ตามกลุ่มงายขาย หน่วยงานขาย สายงานและเขตงานขาย ไปจนถึงการแบ่งคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขายและประเภทสินค้า พร้อมนำข้อมูลการขายของพนักงานมาวิเคราะห์โดยแสดงในรูปแบบรายงาน และยังสามารถแจ้งเตือนผู้บริหารด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์การขาย และ ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย

✔ บันทึกคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการสินค้าในขณะบันทึกบิลขายได้
✔ ยอดขายที่ยังไม่ได้เก็บเงินของพนักงานขาย
✔ อายุหนี้เฉลี่ยรายลูกค้าที่พนักงานขายแต่ละรายดูแล

ดูแลบัญชีครบจบในโปรแกรมเดียว

ระบบบัญชีที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบที่เกี่ยวข้องในการทำบัญชี ลดขั้นตอนการทำงานบัญชี ที่มาพร้อมผังบัญชีมารตฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยมีข้อมูลรายวันเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ-ขาย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ เช็ครับ-เช็คจ่าย รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังรองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ perpetual เป็นการปิดบัญชีต้นทุนขาย และ แบบ Periodic เป็นการปิดบัญชี สินค้าต้นงวด  พร้อมทำงบเปรียบเทียบได้อีกทั้งแยกงบส่งสรรพากรและงบสำหรับการบริหาร

✔ จัดการงบการเงินได้ทั้งงบผู้บริหารและงบสรรพากร
✔ รายงานแยกประเภท,งบทดลอง
✔ กำหนดยอดงบประมาณแยกแต่ละบัญชี/แผนก และรายงานสมุดรายวันแบบละเอียดและแบบสรุป
✔ สามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ

ไม่พลาดการเคลื่อนไหวการเงิน

ครอบคลุมการลริหารเงินฝากธนาคาร เช็ครับ-จ่าย เอกสารต่างๆที่มีผลต่อระบบเงินในธนาคาร ไปจนถึงการคุมเช็ครับ-จ่าย ใช้สัญลักษณ์แสดงสถานภาพเช็คเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ พร้อมรายงานประเมินเงินในธนาคารล่วงหน้าและทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากกับธนาคาร

✔ รายงานการเคลื่อนไหวของธนาคารไม่คลาดเคลื่อน
✔ รายงานทะเบียนเช็ครับ-จ่าย แสดงรายละเอียดเช็ค, วันที่เอกสาร, หมายเลขเช็ค, วันที่บนเช็ค, คำอธิบาย และจำนวนเงินอย่างแม่นยำ
✔ สร้างและควบคุมสมุดเช็คทั้งหมดในแต่ละธนาคารได้ตามความต้องการ

หมดห่วงเรื่องลูกหนี้-เจ้าหนี้ พร้อมวิเคราะห์การขาย

ตัวช่วยในการบริหารระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแยกประเภทและกลุ่มรายละเอียดได้ไม่จำกัด รวมถึงเก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันการซื้อขายผิดเงื่อนไข เช่น ส่วนลดผิด ราคาไม่ตรงหรือสินค้าไม่มีราคา และให้เครดิตผิด เป็นต้น อีกทั้งยังครอบคลุมด้านควบคุมยอดหนี้ วิเคราะห์ยอดหนี้ มีระบบช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ ภ.ง.ด.3 ได้

✔ รายงานการขาย วิเคราะห์ยอดขาย ได้หลากหลาย
✔ รองรับกระบวนการเตรียมการจ่ายชำระ ตั้งแต่รับวางบิล และรายงานยอดเจ้าหนี้ที่มีบิลครบกำหนดชำระหรืออยู่ในช่วงวันที่ที่กำหนด
✔ ช่วยบริหารงานการเงินด้านเจ้าหนี้ จนถึงการประมาณเงินจ่ายจากที่จะต้องจ่ายชำระ  และสนับสนุนฝ่ายจัดซื้อไม่พลาดในการ

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารคลังสินค้าที่ออกแบบโดยการใช้ศาสตร์บริหารสินค้าคงคลังได้หลากหลายเช่น ABC analysis และ EOQ ซึ่งสามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภทหมวด ยี่ห้อ สี ขนาด โดยไม่จำกัดคลังและยังสามารถแยกตำแหน่งเก็บสินค้าแต่ละชนิดโดยไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด

✔ สามารถแยกต้นทุนจากฝ่ายขายกับต้นทุนฝ่ายบัญชีหรือทุนปัจจุบันเพื่อนำมาตั้งราคาขายรวมได้
✔ กำหนดรุ่นสินค้าต่าง ๆ ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันได้ไม่จำกัด
✔ รองรับอัตราภาษีทั้งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป, ยกเว้นภาษี ,ภาษีอัตรา 0%

ครบ จบ ทุกรายงาน

รายงานตรวจสอบ
การรับ-จ่าย

รายงานตรวจสอบ
การรับ-จ่าย

รายงานสรุป
ยอดหนี้ ยอดหนี้ครบกำหนด

รายงานสรุปเงินสดย่อย

รายงานทะเบียน
เช็ครับ-จ่าย

รายงานสรุปยอดสินค้า

รายงานการเคลื่อนไหว
ธนาคาร

รายงานสรุปเงินสดย่อย

ระบบบัญชีบริหารครบวงจร

I C

Inventory Control
สินค้าคงคลัง

P O

Purchase Order
จัดซื้อสินค้า

O E

Order Entry
จำหน่ายและจองสินค้า

G L

Genneral Ledger
บัญชี

A R

Account Receivable
ลูกหนี้และการเงิน

C Q

Cheque & Banking
เช็คและเงินฝากธนาคาร

S L

Sales & Commission
พนักงานขายและคอมมิชชั่น

D K

Disk Transfer
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ 53

E P

Revenue & Expenditure
รายได้-ค่าใช้จ่าย

AnyConv.com__icon01-1-150x150-1

I C

Inventory Control
สินค้าคงคลัง

AnyConv.com__icon02-1-150x150-1

P O

Purchase Order
จัดซื้อสินค้า

AnyConv.com__icon03-150x150-1

O E

Order Entry
จำหน่ายและจองสินค้า

AnyConv.com__icon04-150x150-1

A R

Account Receivable
ลูกหนี้และการเงิน

AnyConv.com__icon05-150x150-1

C Q

Cheque & Banking
เช็คและเงินฝากธนาคาร

AnyConv.com__icon06-150x150-1

G L

Genneral Ledger
บัญชี

AnyConv.com__icon08-150x150-1

S L

Sales & Commission
พนักงานขายและคอมมิชชั่น

AnyConv.com__icon07-150x150-1

D K

Disk Transfer
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ 53

AnyConv.com__icon09-150x150-1

E P

Revenue & Expenditure
รายได้-ค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์ด้านโปรแกรมบัญชีกว่า

0
ปี

กิจการที่ใช้โปรแกรมกว่า

0
กิจการ
โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

โปรแกรมบัญชี
Business Plus ERP

ราคา 20,330 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 39,590 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 50,290 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 40,660 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 59,920 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 70,620 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 214,000 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว
โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

ราคา 20,330 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 39,590 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 50,290 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 40,660 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 59,920 บาท

* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 70,620 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 214,000 บาท

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ราคารวมภาษีแล้ว
โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

เปรียบเทียบรุ่นของโปรแกรม

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าการเงิน

ตั้งค่าฝ่ายขาย

คุณสมบัติสินค้า

คลังสินค้า

ประเภทเอกสาร

สอบถาม

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

Starter
Advance
+ 5 ฟังก์ชั่น
+ 2 ฟังก์ชั่น
Professional
+ 2 ฟังก์ชั่น
+ 5 ฟังก์ชั่น
+ 1 ฟังก์ชั่น

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าการเงิน

ตั้งค่าฝ่ายขาย

คุณสมบัติสินค้า

คลังสินค้า

ประเภทเอกสาร

สอบถาม

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

Starter

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าการเงิน

ตั้งค่าฝ่ายขาย

คุณสมบัติสินค้า

คลังสินค้า

ประเภทเอกสาร

สอบถาม

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

Advance
+ 5 ฟังก์ชั่น
+ 2 ฟังก์ชั่น

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าการเงิน

ตั้งค่าฝ่ายขาย

คุณสมบัติสินค้า

คลังสินค้า

ประเภทเอกสาร

สอบถาม

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

Professional
+ 2 ฟังก์ชั่น
+ 5 ฟังก์ชั่น
+ 1 ฟังก์ชั่น

ขอใบเสนอราคา

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อโปรแกรมกับเรา

 • อบรมกับบริษัท Express ฟรี 2 ที่นั่ง
 • อบรมกับบริษัท Allied ฟรีอีก 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท (จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบัญชีมากกว่า 20 ปี)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 • บริการแก้ไขฟอร์ม 1 ครั้ง/การซื้อโปรแกรม มูลค่า 1,000 บาท
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • บริการติดตั้งผ่านออนไลน์ ฟรี !! ทั่วประเทศ

โปรแกรมบัญชี ของเรา

ระบบบัญชีบริหารครบวงจร

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูปที่ครอบคลุมงานบัญชี สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IC inventory control สินค้าคงคลัง

แฟ้มสินค้า

 1. สามารถแบ่งสินค้าได้ตาม ประเภท หมวด ยี่ห้อ สี  ขนาด รุ่น
 2. แยกผู้รับผิดชอบข้อมูลสินค้าได้ตามประเภท หมวด ยี่ห้อ เพื่อให้การค้นหา และ การวิเคราะห์ยอดขายให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. แยกคลังสินค้าได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นพนักงานขายหมวดไฟฟ้าจะไม่สามารถเห็นสินค้าหมวดอื่น ๆ ได้ เป็นต้น
 4. สามารถเพิ่มคลังและตำแหน่งเก็บสินค้าได้ไม่จำกัด โดยแต่ละคลังสามารถเก็บสินค้าชนิดเดียวกันได้หลายตำแหน่งเก็บ
 5. ไม่จำกัดหน่วยสินค้ารับ-ขาย และไม่จำกัดรหัสบาร์โค้ด
 6. สามารถเก็บรูปภาพ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าที่จะพิมพ์ลงฉลากสินค้า
 7. สามารถระบุเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สินค้าแยกได้ตามคลังที่จัดเก็บ เพื่อความสะดวกในการเตรียมส่งให้ลูกค้า
 8. รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี ภาษีอัตรา 0% สำหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้น หรือการกำหนดภาษีเอง เช่น บุหรี่ ที่ไม่ได้ใช้ฐานในการคำนวณภาษีจากราคาซื้อ เป็นต้น
 9. สามารถตั้งค่ากำหนดให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกสินค้าในเอกสารต่างๆ
 10. สามารถตั้งค่ากำหนดสถานะของสินค้า “เลิกซื้อ” เพื่อป้องกันไม่ให้ซื้อสินค้าที่ทำยอดขายไม่ดีหรือสินค้าเลิกจำหน่ายแล้ว
 11. สามารถตั้งค่ากำหนดสถานะสินค้า “เลิกขาย” เพื่อป้องกันไม่ให้ขายสินค้าในสต๊อก
 12. สามารถกำหนดสินค้าติดลบได้ เช่น
  1. ห้ามขายติดลบ
  2. ขายติดลบได้กรณียังไม่ได้บันทึกเอกสารซื้อ
  3. ขายติดลบได้โดยผ่านการอนุมัติก่อน
 13. สามารถกำหนดภาษีขายของสินค้าบริการเป็นภาษียังไม่ครบกำหนดชำระได้ (เกณฑ์เงินสด)
 14. สามารถสร้างหรือแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ เช่น สินค้าที่มีชื่อเหมือนกัน ขนาดเท่ากันหรือรุ่นเดียวกัน แต่ต่างสี ต่างกลิ่น ต่างรส เป็นต้น
 15. สามารถแยกต้นทุนของฝ่ายขายออกจากฝ่ายบัญชีหรือทุนปัจจุบันเพื่อนำมาตั้งราคาขายรวม อีกทั้งยังมีเครื่องมือคำนวณและเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ

 1. สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจออย่างรวดเร็ว
 2. สามารถคำนวณสินค้าคงเหลือพร้อมทุนปัจจุบันทันทีหลังจากการบันทึกเอกสารทุกประเภท
 3. โปรแกรมสามารถเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจนับสินค้าเมื่อมีการบันทึกผลการตรวจนับ
 4. ระบบสามารถช่วยตรวจสอบก่อนการปิดต้นทุนในแต่ละงวดได้
 5. คำนวณปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เช่น
  1. เข้าก่อนออกก่อน(FIFO)
  2. เฉลี่ย(Weighted Average)
  3. ตัดตามล็อต (Lots)
  4. ตัดตามเลขกำกับสินค้า (Serial Number)
 6. หน้าจอสามารถแสดงสต๊อกได้ ง่ายต่อการตรวจสอบ
 7. ฟังก์ชันรายงานครวถ้วน เช่น
  1. รายงานรายละเอียดประเภทเอกสารแต่ละประเภท และ ยอดสรุป
  2. รายงานสรุปยอดสินค้า สินค้าไม่มีการเคลื่อนไหว อัตราส่วนสินค้าคงเหลือ สินค้าไม่มียอดขาย สินค้าหมดอายุ สต๊อกการ์ด เป็นต้น
  3. รายงานสรุปยอดสินค้าเพื่อวิเคราะห์การตลาดพร้อมกราฟเปรียบเทียบเช่น จัดอันดับยอดขายจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามประเภท ยี่ห้อ หมวดสินค้า หรือ ยอดขายสรุปตามช่วงเวลา เช่น รายไตรมาส หรือ เคลื่อนไหวรายเดือน เป็นต้น

PO Purchase Order จัดซื้อสินค้า

การสั่งซื้อ

 1. สามารถแนะนำการสั่งซื้อด้วยการนำศาสตร์สากล EOQ (The Economic Order Quantity) เมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อ
 2. รองรับเอกสารสำหรับใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ
 3. สามารถดึงข้อกำหนดจากประวัติเจ้าหนี้พร้อมข้อตกลงในใบสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง
 4. สามารถกำหนดวันหมดอายุใบสั่งซื้อได้
 5. สามารถบันทึกการสั่งซื้อได้หลายวิธี เช่น listจากรายการสินค้าที่ผู้จำหน่ายรายนั้นแสดงได้ทันทีพร้อมราคา หรือบันทึกเองทีละรายการ
 6. สามารถกำหนดให้ห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อเมื่อรับสินค้าแล้ว พร้อมแสดงสถานะใบสั่งซื้อ
 7. แนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ (The Economic Order Quantity) หรือ แนะนำการสั่งซื้อโดยหลักการกำหนดจุดต่ำสุดของสินค้าที่ควรสั่งซื้อ (Reorder Point)
 8. รองรับเอกสารสำหรับใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ
 9. ในใบสั่งซื้อสามารถดึงข้อกำหนดจากประวัติเจ้าหนี้พร้อมข้อตกลงในการสั่งซื้อ ได้อย่างถูกต้อง
 10. สามารถกำหนดวันที่หมดอายุของใบสั่งซื้อได้
 11. สามารถบันทึกการสั่งซื้อได้หลายวิธี เช่น List รายการสินค้าที่ผู้จำหน่ายรายนั้นจำหน่ายแสดงได้ทันทีพร้อมราคาประจำเพื่อความรวดเร็วในการบันทึก หรือ จะเลือกวิธีการบันทึกเองทีละรายการ หรือในการค้นหาต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่ผู้จำหน่ายนั้นจำหน่าย โปรแกรมก็สามารถรองรับได้
 12. สามารถตั้งค่ากำหนดห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อเมื่อรับสินค้าแล้ว พร้อมแสดงสถานะใบสั่งซื้อ

การรับสินค้าและส่งคืนสินค้า

 1. ระบบใบรับสินค้าแบบไม่ต้องมีใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าอัตโนมัติ (กรณีส่งสินค้าเกินจากใบส่งของหรือใบกำกับภาษี)
 2. เอกสารรับสินค้า 1 ใบ สามารถรับจากใบสั่งซื้อหลายๆ ใบได้
 3. ตั้งค่าระบบให้ทำงานหลากหลาย เช่น
  1. รับสินค้าได้ไม่จำกัดใบรับต่อ 1 ใบสั่งซื้อ (แต่ไม่เกินจำนวนที่สั่งซื้อ)
  2. รับสินค้าได้เพียง 1 ใบรับต่อ 1 ใบสั่งซื้อ (ยกเลิกจำนวนที่เหลือ)
 4. สินค้าแต่ละรายการเข้าคลังตามตำแหน่งเก็บจริง (ใน 1 ใบรับไม่จำกัดตำแหน่งเก็บ)
 5. สามารถรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อมีการนำสินค้าเข้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายนำเข้า เป็นต้น
 6. ส่วนลดสินค้าไม่จำกัด ทั้งบาทและเปอร์เซ็นต์
 7. รองรับการรับสินค้าตามล็อต (Lots) และ ตามหมายเลขกำกับ (Serial Number)
 8. สร้างใบรับสินค้าและใบส่งคืนแบบอัตโนมัติ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
 9. เก็บข้อมูลรายงานเพื่อนำมาวิเคราะห์
 10. สามารถส่งคืนสินค้าได้โดยอ้างอิงใบรับสินค้า หรือ ไม่อ้างอิงใบรับสินค้าก็ได้
 11. สามารถตรวจสอบรายการซื้อ รายการส่งคืนได้ทันที พร้อมการเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบเจ้าหนี้ บัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่ม

OE Order Entry ระบบจำหน่ายและจองสินค้า

 1. รองรับการทำงานแบบ PAPERLESS ลดการใช้กระดาษ เช่นส่งใบส่งของทาง E-MAIL
 2. ควบคุมการอนุมัติเอกสารได้ผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าจอ แทนการพิมพ์เอกสารด้วยระบบ Document Control
 3. สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เช่น สอบถามสินค้าคงเหลือ สอบถามราคาที่เคยขาย สอบถามสถานภาพลูกหนี้
 4. สามารถสอบถามสถานะลูกหนี้ก่อนการขายได้ เช่น เช่น ประวัติการซื้อ การชำระ ยอดชำระ ยอดหนี้ค้างชำระ วงเงินเครดิต เช็คล่วงหน้า เป็นต้น
 5. สามารถกำหนดสิทธิในการให้ส่วนลดหรือของแถมได้ ช่วยป้องกันการทุจริตและการขายผิดพลาดได้
 6. มีระบบป้องกันการพิมพ์ซ้ำอัตโนมัติ หรือเมื่อพิมพ์ซ้ำจะมีการแจ้งเตือนก่อน
 7. สามารถพิมพ์ลายน้ำลงในเอกสารได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งระบบสามารถทำลายน้ำที่ใช้มี 2 วิธี
  1. แบบข้อความพาดบนเอกสาร
  2. แบบรูปภาพพร้อมข้อความ เช่นทำเป็นรูปโลโก้ใหญ่ๆ หรือรูปร้านขนาดใหญ่ๆ โดยมีข้อความซ้อนลงไปก็สามารถทำได้
 8. รองรับระบบสมาชิกเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำ
 9. รองรับระบบสมาชิกสะสมแต้ม โดยสมาชิกสามารถนำแต้มมาแลกของรางวัลในรูปแบบต่างๆ และมีรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อของสมาชิก
 10. สามารถกำหนดสิทธิการขายได้ เช่น การขายสินค้าราคาต่ำกว่าตารางราคา ราคาสินค้าขายต่ำกว่าทุน เป็นต้น
 11. สามารถระบุสถานะของเอกสารได้ และมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อมีการทำเอกสารที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อการทำงานที่สะดวกและติดตามได้
 12. สามารถบันทึกการขายด้วยการดึงข้อมูลแทนการคีย์ได้ เช่น การขายสินค้าตามใบจอง หรือ ใบเสนอราคา เพียงทำการยืนยันจำนวนที่ส่งของได้ และหากส่งไม่ได้ตามตกลงสามารถเลือกยกเลิกส่วนที่ค้าง หรือ รอส่งในครั้งถัดไปได้
 13. รายงานสรุปยอดขายเพื่อวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ เช่น จัดอันดับยอดขายจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามประเภท ยี่ห้อ หมวดสินค้า หรือ ยอดขายสรุปตามช่วงเวลา เช่น รายไตรมาส หรือ เคลื่อนไหวรายเดือน เป็นต้น

SL Sales & Commission พนักงานขาย

 1. รองรับการวิเคราะห์และแบ่งค่าคอมมิชชั่นตามพนักงาน สินค้า กลุ่มงานขาย หน่วยงานขาย และเขตงานขาย
 2. สามารถกำหนดเป้าของพนักงานได้เพื่อเปรียบเทียบผลงานและมีสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง
 3. สามารถกำหนดค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พนักงานขายได้ตามประเภท หมวด และยี่ห้อสินค้าที่ขายได้ โดยโปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ
 4. สมารถบันทึกค่าคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการในขณะบันทึกบิลได้
 5. สามารถลงยอดพนักงานขายไม่จำกัดได้ใน 1 บิล
 6. รายงานยอดขายพนักงานขาย ยอดขายที่เก็บเงินได้ ยอดขายที่รับชำระเงินเกินวันที่ครบกำหนดชำระ หรือบิลที่ชำระตรงเวลา
 7. รายงานยอดขายที่ยังไม่ได้เก็บเงินของพนักงาน
 8.  รายงานอายุหนี้เฉลี่ยรายลูกค้าที่พนักงานขายแต่ละรายดูแล

AR-AP : Account Receivable - Account Payable ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้

ระบบลูกหนี้ (Account Receivable)

 1. สามารถแยกประเภทและรายละเอียดการเปิดหน้าบิลผู้จำหน่ายได้ไม่จำกัด และยังสามารถนำมาใช้ในการสรุปงานได้ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
 2. สามารถเก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง เงื่อนไขการชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระ ตารางราคาซื้อ วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลดรวมและส่วนลดเงินสด เป็นต้น
 3. สามารถระบุผู้จำหน่ายหลักและผู้จำหน่ายรอง ได้ไม่จำกัดพร้อมเก็บชื่อสินค้าตามเอกสารผู้จำหน่ายได้
 4. เก็บรายละเอียดการเสนอราคาของผู้จำหน่ายได้พร้อมกำหนดเวลาการยื่นราคาเพื่อติดตามและสรุปรายชื่อ
 5. เก็บตารางราคาซื้อสินค้าของแต่ละผู้จำหน่ายเพื่อไม่พลาดราคาที่ตกลงกันไว้

งานการเงิน

 1. รองรับเอกสารด้านเจ้าหนี้ตามธุรกิจที่มีทั้งหมด เช่น
  1. เอกสารเพิ่มหนี้ ลดหนี้เกี่ยวกับสินค้า
  2. เอกสารอนุมัติจ่าย จ่ายชำระ จ่ายมัดจำ รับคืนมัดจำ
 2. สามารถลงบัญชีแบบอัตโนมัติได้พร้อมเชื่อมโยงไปยังภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ควบคุมการจ่ายชำระโดยระบุวันที่รับวางบิล และระบุวันที่บนเช็คไม่ให้เกินวันที่จ่ายชำระโดยอัตโนมัติ จากการเชื่อมโยงข้อมูลข้อตกลงในแฟ้มประวัติเจ้าหนี้แต่ละราย
 4. รองรับขั้นตอนการจ่ายชำระตั้งแต่รับวางบิลและรายงานยอดเจ้าหนี้ที่มีบิลกำหนดชำระ
 5. มีปฏิทินและรายงานที่สามารถตรวจสอบลวงหน้า ทำให้ทราบว่าแต่ละวันมีรายจ่ายอะไรบ้างเพื่อป้องกันการผิดพลาดจนอาจจะถูกปรับหากชำระช้า
 6. ลดข้อผิดพลาดในการทำงานโดยเฉพาะการจ่ายรายการที่ไม่ควรจ่าย เช่น
  1. คำนวณจำนวนส่วนลดเงินสดอัตโนมัติเมื่อชำระหนี้อยู่ในระยะเวลาที่มีการตกลงการซื้อที่มีส่วนลด
  2. ป้องกันการจ่ายเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ด้วยการแสดงสัญลักษณ์เพื่อการตรวจสอบได้ง่ายเช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องยังไม่ได้รับ (ในกรณีส่งกลับไปแก้ไข) เป็นต้น
 7. ชำระเช็คหนึ่งฉบับต่อใบรับของหลายใบได้ หรือ ใบรับของหนึ่งใบสามารถชำระเช็คได้หลายใบ
 8. รองรับการพิมพ์เช็คจ่ายแทนการเขียนเพื่อให้จำนวนเงินและชื่อถูกต้องตามเอกสารอนุมัติจ่าย
 9. คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแฟ้มรายการสินค้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ
 10. รองรับการทำ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.3 อีกทั้งมีรายงานสรุปได้
 11. รายงานพื้นฐานทางบัญชี และควบคุมการทำงานของการ์ดเจ้าหนี้ รายงานได้ทั้งสรุปยอดหนี้ ยอดหนี้ครบกำหนดชำระ สรุปการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้
 12. รายงานประมาณเงินจ่ายของบิลที่ใกล้ครบชำระทำให้สามารถประมาณเงินที่ต้องจ่ายตามช่วงอายุเช่น ภายใน 30 วัน 60 วัน 90 วัน ต้องเตรียมจ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น
 13. รายงานการรับ-จ่ายของเจ้าหนี้ เช่น ยอดเงินสด เช็ค การโอนเข้าธนาคาร เศษสตางค์ที่ทอนไม่ได้ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนลดสด ภาษี ณ ที่จ่าย บัตรเครดิต อื่น ๆ
 14. รายงานอื่นๆที่ครอบคลุมด้านเจ้าหนี้ การจ่ายชำระ และการวิเคราะห์ทางการเงิน

ระบบลูกหนี้ (Account Receivable) สนับสนุนงานการขายและวิเคราะห์ยอดขาย

 1. เก็บเงื่อนไขข้อตกลงการขายได้ไม่จำกัด เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน ตารางราคาขาย วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลดรวม ส่วนลดเงินสด ประวัติการซื้อ ประวัติการชำระ ยอดหนี้คงค้าง และเอกสารตามกระบวนการที่ครบถ้วน
 2. ช่วยให้ราคาขายกับลูกค้าแต่ละรายไม่ผิดพลาด
 3. รองรับลูกค้าจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น LAZADA SHOPEE อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์ยอดขายตามแหล่งการขายได้ (ตั้งแต่ version 3.0)
 4. ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้/ลูกค้า ก่อนการขายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วงเงินเครดิตและยอดหนี้ หรือ ยอดเช็คล่วงหน้าที่กิจการถืออยู่ อายุหนี้
 5. รายงานวิเคราะห์ยอดขายสามารถแบ่งได้ตามประเภท เขต สายการตลาด ทำให้ทราบข้อมูลจากหลายๆมุม

การบริหารลูกหนี้การค้า/การวิเคราะห์ลูกหนี้การค้า

 1. บริหารบัญชีลูกหนี้ ช่วยประมาณเงินรับจากยอดหนี้ที่จะต้องได้รับ กระแสเงินสด Cashflow และ Finance ratio อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (receivable turnover) และ ระยะเวลาเก็บหนี้ (collection period)
 2. วิเคราะห์ยอดหนี้ ยอดหนี้ใกล้-ครบ-เกินกำหนดชำระ
 3. เป็นตัวช่วยพนักงานฝ่ายการเงิน Finance Officer เช่น
  1. วางบิล นัดชำระ ตรวจ ติดตามเอกสารยังไม่ได้รับการนัดชำระ
  2. เตรียมใบเสร็จรับเงิน ให้พนักงานไปในการรับชำระ
  3. จัดการทำงานโดยสามารถอ้างอิงเอกสารตั้งต้นและสามารถเรียกใช้ได้โดยไม่ต้องทำการคีย์ซ้ำๆในขั้นตอนถัดไป เช่น จัดเตรียม ใบเตรียมใบเสร็จ จากการทำวางบิลที่นัดชำระแล้วก็ได้ เป็นต้น
 4. รองรับการทำงานในประเภทอื่นๆ นอกจากการขายสินค้า / รับคืนสินค้า เช่น
  1. รองรับการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าได้
  2. รับมัดจำและคืนมัดจำ โดยสามารถอ้างอิงการขายและการนำไปใช้ต่อได้
 5. สามารถติดตามยอดค้างชำระ เช่น ช่วยการวางบิลไม่พลาด จากการระบุชัดเจนตั้งแต่การออกเอกสารใบส่งของ โดยระบบจะดึงเงื่อนไขและข้อตกลงในการชำระจากประวัติลูกหนี้ และรองรับการคำนวณวันที่ได้อย่างแม่นยำ เช่น ลูกค้ารายนี้ในช่วงวันที่ 1-15 จ่ายวันที่ 15 เดือนถัดไป หรือ ใบส่งของช่วงครึ่งเดือนแรก วางบิลวันที่ 1 ของเดือนถัดไป วันที่บนเช็คจะต้องไม่เกินวันที่ สิ้นเดือน  เป็นต้น
 6. ช่วยในการติดตามหนี้ เช่น ตารางติดตามหนี้ รายงานยอดหนี้ที่ใกล้ครบชำระ
 7. ช่วยให้การชำระเงินไม่ผิดพลาด เช่น
  1. คำนวณส่วนลดสดให้อัตโนมัติ กรณีชำระหนี้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลง
  2. ใบส่งของหนึ่งใบรับชำระเช็คหลายใบ หลายธนาคารได้
  3. ใบส่งของหนึ่งใบสามารถรับชำระหลายครั้งได้ ลูกค้าสามารถแบ่งจ่ายได้
  4. รองรับการชำระหนี้ไม่ครบตามยอดขาย (ชำระขาด-เกิน) เพราะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หักค่าธรรมเนียม หักมัดจำ หรือกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  เป็นต้น
 8. ช่วยประมาณกระแสเงินสดในแต่ละช่วงได้ เช่น 30 วัน 60 วัน 90 วัน ข้างหน้า จะมีประมาณเงินรับเท่าไหร่
 9. ทุกเอกสารโปรแกรมจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถแก้ไขการลงบัญชีขณะบันทึกเอกสารได้ อีกทั้งเชื่อมโยงไปสู่ผังบัญชีมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้หรือสามารถเพิ่มเติมได้เอง

รายงานเพื่อการตรวจสอบและการวิเคราะห์ เช่น

 1. รายงานการ์ดลูกหนี้ รายงานวางบิล และรายงานยอดนี้หที่มีบิลครบกำหนดชำระหรืออยู่ในช่วงวันที่ที่กำหนด
 2. รายงานได้ทั้งสรุปยอดหนี้ ,ยอดหนี้ครบกำหนดชำระ ,สรุปการเคลื่อนไหวของลูกหนี้
 3. รายงานการรับชำระลูกหนี้ เช่น ยอดเงินสด, เช็ค, การโอนเข้าธนาคาร, เศษสตางค์ที่ทอนไม่ได้, กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนลดสด, ภาษี ณ ที่จ่าย, บัตรเครดิต, อื่น ๆ
 4. รายงานอื่นๆ ครอบคลุม ด้านควบคุมยอดหนี้ และวิเคราะห์ลูกหนี้

CQ Cheque & Banking เช็ค-เงินฝากธนาคาร

สามารถแยกธนาคารได้ตามประเภทบัญชี และควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย – รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ และรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร

 1. สามารถกำหนดรหัสธนาคารได้ไม่จำกัด ในแต่ละธนาคารสามารถกำหนดรหัส ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชีได้
 2. สามารถสร้างและควบคุมสมุดเช็คทั้งหมดในแต่ละธนาคารได้
 3. สามารถพิมพ์เช็คได้ตามรูปแบบของแต่ละธนาคาร และรายงานทะเบียนคุมเช็ค
 4. สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คได้
 5. รองรับการเปลี่ยนเช็ค , เช็คคืน พร้อมค่าธรรมเนียม และรายงานสถานะของเช็ค
 6. รายงานทะเบียนเช็ครับ-จ่าย แสดงรายละเอียดเช็ค วันที่เอกสาร หมายเลขเช็ค วันที่บนเช็ค คำอธิบาย และจำนวนเงิน
 7. รายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้าตามวันที่บนเช็ค
 8. ตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร แยกตามงวดบัญชี แสดงรายการของ Bank Statement
 9. รายงานการเคลื่อนไหวของธนาคาร

EP Revenue & Expenditure รายได้-ค่าใช้จ่าย

รองรับการบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย คุมทะเบียนรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเงินสด การโอนเงิน เช็คล่วงหน้า และอื่น ๆ พร้อมรองรับเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 1. สามารถสร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
 2. คุมทะเบียนรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด การโอนเงิน เช็คล่วงหน้า บัตรเครดิต และอื่น ๆ
 4. แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับ จำนวนเงิน ภาษีขาย-ซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. สามารถควบคุมเงินสดย่อยได้
 6. รายงานสมุดเงินสดย่อย
 7. รายงานตรวจสอบการรับ-จ่าย รายงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน และรายงานเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพื่อการวิเคราะห์

GL General Ledger บัญชี

 1. มีผังบัญชีมารตฐานพร้อมใช้งานหรือสร้างผังบัญชีเองได้
 2. รองรับงวดได้ทั้งแบบ ปีละ 12 งวด หรือ ปีละ 1 งวด
 3. สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด
 4. ในข้อมูลรายวันสามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช็ครับ-จ่าย รายได้-รายจ่าย ได้เองโดยอัตโนมัติ
 5. สามารถจัดการงบการเงินได้ทั้งงบผู้บริหารและงบสรรพากร
 6. สามารถบันทึกรายวันเพื่อปิดบัญชีได้ทั้งแบบPerpetual และ Periodic
 7. สามารถกำหนดขั้นตอนในการปิดบัญชีต้นทุนแบบ Periodic ได้ไม่จำกัด
 8. สามารถบันทึกบัญชีย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงเมื่อมีการลงบัญชีผิดได้
 9. สามารถบันทึกรายการปรับปรุง เช่น รายการปรับปรุงที่ต้องบวกกลับท้ายงบ เป็นต้น กำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานในการลงบัญชีรายวันได้
 10. กำหนดยอดงบประมาณแยกแต่ละบัญชี/แผนกได้
 11. รายงานสมุดรายวันแบบละเอียดและแบบสรุป
 12. รายงานแยกประเภทและงบทดลอง
 13. สามารถปิดบัญชีย้อนหลังใหม่ได้ หากพบข้อผิดพลาดในการลงบัญชี
 14. หากปิดบัญชีแล้วสามารถตั้งค่าป้องกันไม่ให้เข้าไปแก้ไขหรือเรียกดูอีกได้
 15. รองรับการปิดบัญชีแบบ Profit Center
 16. กำหนดรูปแบบงบการเงินได้ เช่น งบดุล งบกำไร งบกำไรขาดทุนประจำงวด งบประกอบ งบต้นทุนผลิต งบเปรียบเทียบยอดประมาณการ

DK Disk Transfer โปรแกรมยื่นแบบ ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 2. เตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร
 3. แฟ้มข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปยื่นภาษีแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่
thankyou-card