cropped-Logo-draft1

โปรแกรมบัญชี
Express

คุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว Express โปรแกรมบัญชี ได้รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียวเพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกันภายในอย่างอัตโนมัติ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลกิจการได้ทันที อีกทั้งยังแสดงรายงานได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถรองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด สามารถทำงานได้ กับระบบ Windows ทุกเวอร์ชั่น

ครอบคลุมเรื่องบัญชี

หมดห่วงเรื่องบัญชี ซื้อ-ขาย  รายรับ-รายจ่าย เจ้าหนี้-ลูกหนี้  เพราะโปรแกรมมีระบบที่รองรับการทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของภาษีที่ต้องจัดการเตรียมยื่นสรรพากร และในส่วนของการทำบัญชีแยกประเภทก็สามารถทำได้ครบจบในโปรแกรมเดียว

✔ สามารถแก้ไขฟอร์มเอกสารได้ไม่กำหนด
✔ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ขาย และมูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม
ที่กรมสรรพากรกำหนด และนำตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30
พร้อมนำส่งทุกวันที่ 15 ได้ทันที
✔ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3
และภงด.53 พร้อมยื่นจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
✔ กำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด
✔ สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ

ครอบคลุมเรื่องบัญชี

หมดห่วงเรื่องบัญชี ซื้อ-ขาย  รายรับ-รายจ่าย เจ้าหนี้-ลูกหนี้  เพราะโปรแกรมมีระบบที่รองรับการทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของภาษีที่ต้องจัดการเตรียมยื่นสรรพากร และในส่วนของการทำบัญชีแยกประเภทก็สามารถทำได้ครบจบในโปรแกรมเดียว

✔ สามารถแก้ไขฟอร์มเอกสารได้ไม่กำหนด
✔ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ขาย และมูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม
ที่กรมสรรพากรกำหนด และนำตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30
พร้อมนำส่งทุกวันที่ 15 ได้ทันที
✔ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3
และภงด.53 พร้อมยื่นจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
✔ กำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด
✔ สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ

จัดการทุกปัญหาของ
คลังสินค้า

สามารถนำค่าใช้จ่ายมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนคลังสินค้าได้หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวนเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีสรรพสามิต จัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชี สินค้า และบัญชีวัตถุดิบได้ตามต้องการ สอบถามยอดสินค้าคงคลังได้ตลอด สะดวกและรวดเร็ว ควบคุมการตรวจนับสินค้าได้อย่างแม่นยำ

วิเคราะห์การซื้อขาย ตรวจสอบง่าย

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ซื้อ-ขายสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุป แบบละเอียด และแบบข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการ อีกทั้งยังทำให้ทราบทิศทางในการบริหารกิจการอีกด้วย

ฟังก์ชั่นรายงาน

รายงานสินค้าและ
วัตถุดิบแยกคลัง

รายงานรับ-จ่ายสินค้า
แยกตามแผนก เอกสาร

รายงานสมุดรายวัน

รายงานสรุปยอดขาย

รายงานประวัติการซื้อ
ขายแยกตามสินค้า

รายงานสถานะลูกหนี้

รายงานภาษีซื้อ-ขาย

รายงานแยกประเภท

ประสบการณ์กว่า

0
ปี

ผู้ใช้โปรแกรมกว่า

0
ราย

โปรแกรม Express ราคา

Single
Thai

100
บาท

Single
Thai-Eng

100
บาท

Lan
Thai

100
บาท

Lan
Thai-Eng

100
บาท

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอัพเกรด


อัพเกรดจากรุ่น Express ปัจจุบันของคุณให้รองรับตามความต้องการที่มากขึ้น

(ราคารวมภาษีแล้ว) 

100
Upgrade

Express
Thai
Single

Express
Thai-Eng
Single

100
Upgrade

Express
Thai
Lan

Express
Thai-Eng
Lan

100
Upgrade

Express
Thai
Single

Express
Thai
Lan

100
Upgrade

Express
Thai-Eng
Single

Express
Thai-Eng
Lan

ลูกค้าของเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขวัญสิริการเกษตร

แฮสอินเตอร์ลิ้งค์

สมุนไพร ธนัทเฮิร์บ

ปลาร้าเชฟไพรฑูรย์ ฟู้ดโปรดักส์

ศรีเมืองทองอู้ฟู่

บริษัท บัณฑิต เวิล์ด จำกัด

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

โปรแกรมบัญชี Express กับ การทำงาน 12 ระบบ

ระบบดูแลจัดซื้อสินค้าและรับสินค้า

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

บันทึกการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบราคารวมและราคาแยกภาษี สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มูลค่าฐานภาษี มีข้อมูลครบถ้วนในการกรอก ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 และพิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัย และสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ เช่น สามาถจำแนกพนักงานหรือผู้จัดการ เป็นต้น และยังเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน แต่ละรายสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

สามารถจำแนกประวัติและสรุปยอดการซื้อตามหมวดหมู่ได้ตามความต้องการ

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

สามารถบันทึกรายได้ทั้งจากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ และสามารถออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ระบบควบคุมเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

รองรับการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบแจ้งเตือนเช็คเมื่อถึงกำหนดนำฝาก สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คแทนการเขียนมือ เก็บประวัติเช็คคืน สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบบัญชีแยกประเภท

รองรับการทำบัญชีแยกประเภททั้ง 5 เล่ม ข้อมูลจากการใช้งาน ในแต่ละระบบของโปรแกรมจะถูกส่งมาบันทึก แยกประเภทบัญชีโดยอัตโนมัติ

ระบบสินทรัพย์ถาวร

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการคิดค่าเสื่อมของราคาสินทรัพย์ สามารถทำได้ทั้งรายเดือนและรายปี

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

กำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง สอบถามยอดคงเหลือ ของสินค้าในคลังได้ตลอด เก็บข้อมูลประเภทสินค้าได้หลากหลาย มีระบบควบคุม การตรวจนับสินค้าในคลังได้สะดวกและแม่นยำ มีระบบรองรับการขายสินค้าประเภทชุดและสินค้ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปกติ

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทึกการขายสินค้าและการจองสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วางเงินมัดจำล่วงหน้า ของแถมและส่วนลด ระบบทำแบบฟอร์มใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี แจ้งเตือนเมื่อมีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อราคาทุน วงเงินที่อนุมัติ

ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

สามารถจำแนกรูปแบบการเก็บประวัติและ สรุปยอดขายตามหมวดหมู่ได้ตามความต้องการ

แผนผังระบบบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express on could

✔ ระบบ Express on cloud ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดความยุ่งยาก ลดต้นทุนในการอัพเดตระบบ สะดวกสบายใช้งานง่าย อยู่ที่ไหนก็ใช้ได้แค่มีอินเทอร์เน็ต

✔ แบ็คอัพข้อมูลช่วยให้ข้อมูลไม่สูญหาย Auto Backup ทุก 4 ชั่วโมง

✔ ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่มีอินเทอร์เน็ต รองรับการใช้งานบน Smart phone Laptop ทั้งระบบ Android และ IOS

Express

Run on cloud
4,880
 • 1 USER
 • 12 เดือน
 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว

Express

Run on cloud
9,759
 • 2 USER
 • 12 เดือน
 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว
ยอดนิยม

Express

Run on cloud
14,638
 • 3 USER
 • 12 เดือน
 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว

Express

Run on cloud
9,759
 • 4 USER
 • 6 เดือน
 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว

คุณสมบัติ

โปรแกรมหน้าร้าน Xpress POS ตัวช่วยงานขายหน้าร้านสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express อยู่แล้ว (โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีโปรแกรมบัญชี Express) ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ปิดยอดสิ้นวันได้ง่ายและรวดเร็ว บริหารงานหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการปัญหาหน้าร้าน

หมดห่วงเรื่องการขายหน้าร้าน Xpress POS ได้พัฒนามาเพื่อการขายหน้าร้านโดยเฉพาะ ลดความผิดพลาดในเรื่องราคาขาย ทอนเงินได้ถูกต้อง รองรับการจัดโปรโมชั่นส่วนลด อีกทั้งยังสามารถแก้ไขหรือยกเลิกบิลได้เมื่อเกิดความผิดพลาดระหว่างบิล

รองรับการจัดโปรโมชั่นส่วนลด

สามารถแก้ไขหรือยกเลิกบิลได้

กำหนดจุดขายได้หลายจุด

ลดขั้นตอนการทำงาน

Xpress POS เป็นเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี Express ได้ เพียงบันทึกข้อมูลครั้งเดียวก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ง 2 โปรแกรม ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ตัดสต๊อกได้เร็วโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ปิดยอดสิ้นวันได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อมีรายการขาย ระบบจะตัดสต๊อกให้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลย้อนหลัง

เช็คสต๊อกได้แบบเรียลไทม์

ลดขั้นตอนการทำงาน

Xpress POS เป็นเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี Express ได้ เพียงบันทึกข้อมูลครั้งเดียวก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ง 2 โปรแกรม ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ตัดสต๊อกได้เร็วโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ปิดยอดสิ้นวันได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อมีรายการขาย ระบบจะตัดสต๊อกให้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลย้อนหลัง

เช็คสต๊อกได้แบบเรียลไทม์

โปรแกรมขายหน้าร้านมาตรฐานใช้งานง่าย

Xpress POS เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านที่ใช้งานง่าย สะดวก ฟังก์ชันไม่ซับซ้อน รองรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บิล เครื่องชั่ง ป้ายไฟ ลิ้นชักเก็บเงินได้ทุกประเภทที่มีขายในท้องตลาด อีกทั้งยังสามารถรองรับแบบ Stand alone และ แบบ LAN สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นรายงาน

รายงานสรุปยอดขาย
สินค้าประจำวัน

รายงานสรุปสินค้า

รายงาน POS แยกจุด
ขายบิล – คงเหลือ

รายงาน POS แยกตามสมาชิก

รายงาน POS แยกตามช่วงเวลา

ฟังก์ชั่นรายงาน

รายงานสรุปยอดขาย
สินค้าประจำวัน

รายงานสรุปสินค้า

รายงาน POS แยกจุด
ขายบิล – คงเหลือ

รายงาน POS แยกตามสมาชิก

รายงาน POS แยกตามช่วงเวลา

โปรแกรม Xpress POS

Xpress

POS
5,350
 • 1 เครื่อง
 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ขอใบเสนอราคา

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อโปรแกรมกับเรา

 • อบรมกับบริษัท Express ฟรี 2 ที่นั่ง
 • อบรมกับบริษัท Allied ฟรีอีก 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท (จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบัญชีมากกว่า 20 ปี)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 • บริการแก้ไขฟอร์ม 1 ครั้ง/การซื้อโปรแกรม มูลค่า 1,000 บาท
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • บริการติดตั้งผ่านออนไลน์ ฟรี !! ทั่วประเทศ

โปรแกรมบัญชี ของเรา

ระบบบัญชี express ครอบคลุมทุกกิจการ

โปรแกรมบัญชี Express ที่มาพร้อม 12 ระบบครอบคลุมครบงานบัญชี

ระบบควบคุมเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ข้อมูลเจ้าหนี้จะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า

 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขฟอร์มต่างๆ เช่น ใบรับวางบิล ใบจ่ายเงิน ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า และใบเพิ่มหนี้ ได้ถึง 3 รูปแบบ
 2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเจ้าหนี้ที่มาจากการซื้อสินค้า
 3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้อย่างสะดวก ทั้งการจ่ายชำระแบบเต็มบิล หรือการจ่ายแบบชำระบางส่วน
 4. การจ่ายชำระหนี้สามารถจ่ายชำระได้โดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต, โอนเงิน, ดราฟท์, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และถ้าต้องการเพิ่มเติมอีกจะมีตารางสำหรับให้กำหนดวิธีการจ่ายชำระหนี้ได้เอง
 5. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด) เพื่อใช้ประมาณการรายจ่าย โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกำหนดได้เอง เช่น จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไหร่
 6. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจ่ายเช็ค ทำให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมนำจ่ายได้ถูกต้อง
 7. ในแต่ละฟอร์มเอกสารสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 8. สามารถพิมพ์รายชื่อของผู้จำหน่ายลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมายได้
 9. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่ายและรหัสค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา
 10. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสของผู้จำหน่าย หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ไดสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามฉบับแบบกรมสรรพากรกำหนด
 11. ในใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบรับสินค้าเดิม หรือเก็บไว้หักเมื่อจ่ายชำระหนี้ หรือ รับเป็นเงินสด
ระบบจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า
 2. รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยโปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองโดยอัตโนมัติ
 3. กรณีได้รับสินค้าก่อนได้รับบิล สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าเพื่อขาย แล้วค่อยบันทึกใบกำกับภาษีตามภายหลังได้
 4. สามารถบันทึกรับสินค้าซึ่งมีภาษีซื้อที่อยู่ในกลุ่มอัตราปกติ และได้รับการยกเว้นให้อยู่ในบิลเดียวกันได้
 5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำได้
 6. สามารถแก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
 7. สามารถบันทึกส่วนลดของแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์ และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
 8. สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อกได้ เพียงแค่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
 9. ในใบสั่งซื้อสามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่จัดส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
 10. ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์คือ สามารถทยอยส่งสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้าได้
 11. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่มีใบสั่งซื้อก่อนก็ได้
 12. ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และยังสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดที่สั่งซื้อ
 13. มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขาย) แยกตามหมวดสินค้าและผู้จำหน่าย
 14. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง ช่วยลดภาระการสต๊อกสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง
 15. สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินค้า โดยใช้สินค้าชุดช่วยคำนวณหายอดวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต
 16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน 10 บรรทัด บรรทัดละ 50 ตัวอักษร
 17. สามารถเพิ่มสินค้า และเพิ่มผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อ
 18. สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้สูงสุด 999 รายการต่อเอกสาร 1 ใบ
 19. รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให้เมื่อบันทึกจ่ายชำระหนี้
 20. เมื่อบันทึกรับสินค้าโปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันทีหลังการบันทึก
ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

ข้อมูลลูกหนี้จะถูกส่งมาจากระบบขายสินค้า

 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละฟอร์มเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า และใบเพิ่มหนี้
 2. สามารถบันทึกรายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสินค้า
 3. สามารถรับชำระหนี้ได้อย่างสะดวก ทั้งการรับชำระแบบเต็มบิล หรือรับชำระบางส่วน
 4. การรับชำระหนี้สามารถชำระได้หลากหลายเช่น เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต โอนเงินเข้าบัญชี, ดราฟท์, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และถ้าต้องการเพิ่มเติมอีกจะมีตารางสำหรับให้กำหนดวิธีการชำระหนี้ได้
 5. เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สภาพหนี้จากงบอายุหนี้ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด อีกทั้งยังสามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เอง
 6. มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นัดรับเงิน เพื่อโทรไปเตือนลูกค้าให้เตรียมเช็ค และใช้วางแผนเส้นทางของพนักงานเก็บเงิน อีกทั้งยังทำให้ผู้บริหารทราบรายได้รับล่วงหน้า
 7. ในใบลดหนี้/รับคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบกำกับสินค้าเดิม หรือ เก็บไว้หักเมื่อรับชำระหนี้เป็นเงินสด
 8. ในฟอร์มเอกสารแต่ละฟอร์มสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 9. มีใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องเพิ่มวงเงิน
 10. สามารถพิมพ์รายชื่อของลูกค้าลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมายได้
 11. สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขาย และรหัสรายได้อื่น ๆ ได้ตลอดเวลา
 12. สามารถค้นหาข้อมูลได้จากรหัสลูกค้า หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้
 13. ในรายละเอียดพนักงานขาย สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นและเป้าการขายได้ถึง 24 งวด เพื่อคำนวณหายอดคอมมิชชั่น
 14. ยอดขายของพนักงานขาย สามารถแยกได้ตามวันที่รับเงิน และวันที่เช็คผ่าน เพื่อนำยอดไปคิดค่าคอมมิชชั่น
 15. สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้ทันทีหลังจากรับชำระเงิน
ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละฟอร์มเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 รูปแบบ
 2. สามารถบันทึกขายสินค้าซึ่งมีภาษีขายที่อยู่ในกลุ่มอัตราปกติ และได้รับยกเว้นภาษีไว้ในบิลเดียวกันได้
 3. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขรายละเอียดราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง
 4. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำได้
 5. ในอินวอยส์ 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สุงสุดถึง 999 รายการ และพิมพ์ต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้เอง และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 6. สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ
 7. สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างจากหน่วยนับที่เก็บในสต๊อกได้ เพียงแค่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
 8. รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขายสามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่าปริมาณสินค้าที่ขายเป็นเงินจำนวนเท่าไร? และในส่วนของของแถมมีจำนวนเท่าไร ?
 9. หลังจากบันทึกใบกำกับสินค้า สามารถทรบกำไรขั้นต้นของใบกำกับนั้นๆได้ทันที
 10. สามารถบันทึกส่วนลดของแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงินบาท เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
 11. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่
 12. สามารถสั่งโปรแกรมให้เตือน ถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
 13. สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า
 14. โปรแกรมจะเตือน เมื่อทารบันทึกเชื่อ หรือใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า
 15. ถ้าลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุมัติตอนออกเอกสาร หรือจะให้เอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติทีหลัง
 16. สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ถึง 5 ระดับ
 17. มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามลำดับการจอง เพื่อนำเข้าสินค้า/ผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง
 18. ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าเป็นคนละวันกับวันที่ลูกค้าสั่งได้
 19. สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบ
 20. สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัด จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง
 21. รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกการรับชำระเงิน
 22. รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า
 23. ในใบกำกับสินค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 24. ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้าได้ ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 25. สามารถเซ็ตใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา สะดวกต่อธุรกิจเช่าอพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน ลดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลซ้ำๆทุกเดือน
 26. สามารถโอนใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบกำกับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 27. สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการได้
 28. สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขายได้ตามต้องการ
 29. เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะตั้งลูกหนี้, ตัดสต๊อก, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชี และเก็บสถิติการขายให้ทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้อมูล ถูกนำส่งมาจากระบบการซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ขายสินค้า, รายได้อื่นๆ, ลดหนี้/รับคืนสินค้า และระบบบัญชี

 1. สามารถบันทึกการซื้อ/ขายได้ทั้งแบบ ราคารวมภาษี (Inclusive) ราคาแยกภาษี (Exclusive) และรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 2. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามมารตฐานที่กรมสรรพากรกำหนด และสามารถนำตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30 เพื่อนำส่งทุกวันที่ 15 ได้ทันที
 3. รองรับธุรกิจที่ไม่สามารถขอคืนภาษีได้ไม่เต็มจำนวน โปรแกรมจะพิมพ์รายงานภาษีซื้อแยกเป็น 2 ยอด คือ ยอดที่ขอคืนได้ และยอดที่ขอคืนไม่ได้
 4. รองรับกรณีที่มีใบกำกับภาษีมาถึงล่าช้าแต่ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่เกิน 6 เดือน ระบบจะแยกรายงานภาษีซื้อออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ (ยื่นปกติ) และรายงานภาษีซื้อ (ยื่นเพิ่มเติม)
 5. รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์และจอภาพได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่
  – เรียงตามวันที่ ที่ได้รับใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 2542
  – เรียงตามวันที่ใบกำกับภาษี ตามประกาศฉบับเก่า (จะค้นหาใบกำกับภาษีในรายงานได้ง่ายกว่า)
 6. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบรายงานภาษีซื้อที่แตกต่างกันได้ 6 แบบ และมีต้นฉบับที่ช่วยให้แก้ไขได้ 7 แบบ
 7. สามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2 แบบ คือ แบบเกณฑ์สิทธิ และแบบเกณฑ์เงินสด
 8. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาซื้อขาย และแบบยื่น ภงด. แยกตามแผนกได้
 9. สามารถพิมพ์แบบยื่น ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกำหนด และแนบนำส่งทุกวันที่ 7 ของเดือนได้ทันที
 10. สามารถกำหนดประเภทเงินได้ และอัตราที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้า ทำให้เวลาที่ทำใบหัก จะได้ไม่ผิดพลาด
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบจะดึงข้อมูลมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า

 1. สามารถกำหนดคลังสินค้าเองได้ได้หลายคลัง โดยไม่จำกัดจำนวน
 2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนเองได้ 2 แบบ ได้แก่
  – แบบต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Moving Weighted Average)
  – แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)
 3. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด (Component set=สินค้าที่มีส่วนประกอบ 2 ชิ้นขึ้นไป) เพียงแค่กำหนดว่าสินค้าชุดนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะตัดส่วนประกอบในสต๊อกให้เองอัตโนมัติ
 4. ในสินค้าแบบชุดสามารถเลือกตัดส่วนประกอบและพิมพ์ส่วนประกอบเองในบิลได้เลย เพียงแค่กำหนดเป็นชุดพิเศษ
 5. สามารถตั้งค่าได้เองว่าต้องการแสดงราคาขายที่ตัวสินค้าชุด หรือที่ส่วนประกอบ
 6. ในการซื้อสินค้าชุด โปรแกรมจะทำการแตกย่อยเป็นส่วนประกอบและเพิ่มในสต๊อกให้ทันที
 7. การเพิ่มสินค้าชุดใหม่ที่มีส่วนประกอบคล้ายกับสินค้าชุดเดิม สามารถคัดลอกสินค้าชุดเดิมมาแก้ไขเพิ่มเติมเองได้ได้ทันที
 8. ในสินค้าชุด 1 ชุด สามารถมีส่วนประกอบได้ถึง 999 รายการ
 9. สามารถกำหนดหน่วยนับซื้อ, หน่วยนับขาย ต่างจากหน่วยนับหลักได้ (หน่วยนับที่เก็บไว้ในสต๊อกและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด) แต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กับหน่วยนับหลัก และกำหนดทศนิยมได้ถึง 4 ตำแหน่ง
 10. สินค้าที่เก็บเป็นหน่วยใหญ่และย่อย สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับ เช่น ยอดคงเหลือ 6 ลัง 5 ซอง
 11. มีตารางหน่วยนับเพื่อกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยนับย่อยไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้สะดวกต่อการเรียกใช้และควบคุม
 12. ระบบสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือนำเข้า มาเฉลี่ยปรับเป็นต้นทุนสินค้าได้ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าภาษีสรรพสามิต,
  อากรขาเข้า ฯ
 13. สามารถสอบถามยอดคงเหลือในสต๊อกได้ตลอดเวลาที่หน้าจอไหนก็ได้ (กด Alt-F4) และให้คำตอบลูกค้าได้เลยทันทีไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องเสียเวลาออกจากหน้าจอที่เรากำลังทำอยู่
 14. ในกรณีไม่มีสินค้าในสต๊อก เลือกได้ว่าจะให้ยอดสินค้าติดลบหรือไม่ และจะให้ติดลบเฉพาะสินค้าบางตัวหรือทั้งระบบก็ได้ ถ้าเลือกเปิดบิลไปก่อน (ติดลบได้) เมื่อบันทึกรับสินค้าเข้า โปรแกรมจะกระทบยอดสินค้าและต้นทุนย้อนหลังให้เองโดยอัตโนมัติ
 15. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ผู้อนุมัติระดับใดเป็นผู้ดูแลเรื่องการตัดสินค้าติดลบในสต๊อกได้บ้าง
 16. สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, สินค้าประกอบ และสินค้าบริการ
 17. สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ระดับ และ สามารถพิมพ์รายงาน Price List ได้
 18. สามารถกำหนดราคาเสริมสินค้า สำหรับจัดโปรโมชั่น โดยกำหนดเงื่อนไขได้ (เช่นซื้อ 5 ชิ้น ลด 2%) และกำหนดช่วงวันตามที่เราต้องการ (เช่น ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้น)
 19. สามารถบันทึกการเบิกหรือรับเข้าสต๊อกที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย เช่น เบิกวัตถุดิบไปผลิต, รับสินค้าเข้าจากการผลิตฯ
 20. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบของฟอร์มเอกสารการเบิกหรือรับสินค้าเข้า ที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ
 21. มีระบบควบคุมการตรวจนับสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 22. สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรหัสสินค้าได้ตลอดเวลา
 23. สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งตามรหัสสินค้าและชื่อสินค้า อีกทั้งยังมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้
 24. มีแฟ้มทะเบียนหมายเลขสินค้าเพื่อเก็บประวัติของสินค้า หรือสิ่งที่ต้องการ โดยสามารถค้นหาตามหมายเลขของสินค้า หรือ part number หรือ Serial No. (แยกต่างหาก ไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ)
 25. สามารถจัดแยกกลุ่มการคำนวณต้นทุนสินค้าว่ากลุ่มใดคำนวณแบบ FIFO และกลุ่มใดคำนวณแบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชีสินค้าชุดเดียวกัน (สต๊อกเดียวกัน)
 26. การบันทึกบัญชีสินค้าสามารถจัดแยกกลุ่มได้ และจัดแยกกลุ่มบัญชีวัตถุดิบได้ตามต้องการ
 27. สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (re-order point) เป็นวัน/เดือน/ปี ตามความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อขายงานโครงการหรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
 28. สามารถกำหนดจุดสูงสุดของสินค้าได้ (Maximum) สามารถเลือกได้ว่าแยกตามเดือนหรืองวด
 29. เตรียมคอลัมน์ วันที่ สำรองไว้ 2 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า สำหรับรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 30. เตรียมคอลัมน์ ข้อความ สำรองไว้ 4 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า สำหรับรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 31. เตรียมคอลัมน์ จำนวน (ตัวเลข) สำรองไว้ 1 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า สำหรับรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 32. สามารถควบคุมระบบสินค้าเครื่องอ่านบาร์โค้ดและรหัสแท่ง (Barcode)
 33. รองรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษี
 34. สินค้าแต่ละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ต้นทุน, มูลค่าสินค้า, ปริมาณค้างรับ, ปริมาณค้างส่ง, ชั้นที่เก็บสินค้า และแผนกได้ ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นำไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทันที
 35. สามารถตั้งค่าโปรแกรมให้เตือนเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ขณะบันทึกการขายหรือเบิกสินค้า
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกนำส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้

 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบของเช็คที่แตกต่างกันได้ถึง 6 ธนาคาร
 2. การรับชำระหรือจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค โปรแกรมจะนำเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็ค เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
 3. มีรายงานเช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อช่วยเตือนว่ามีเช็คใบไหนที่ถึงกำหนดนำฝาก
 4. สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็ค (Pay in Slip) แทนการเขียนด้วยลายมือ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 5. สามารถบันทึกการผ่านเช็คทั้งชุดที่นำฝาก หรือนำฝากผ่านเช็คทีละใบก็ได้
 6. สามารถเก็บประวัติและเรียกดูเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อเก็บไว้พิจารณาการให้เครดิต
 7. รายงานเช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค สำหรับตรวจสอบกับสมุดเช็คแต่ละใบที่เซ็นจ่ายไป
 8. รายงานเช็คจ่ายเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อเตือนให้ฝ่ายการเงินทราบว่าจะมีเช็คใบไหนบ้างและจำนวนเงินเท่าไหร่ที่ต้องการตัดออกจากบัญชี เพื่อเตรียมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันได้ทัน
 9. สามารถกำหนดให้ระบบทำการผ่านเช็คจ่ายให้เองอัตโนมัติ ให้ความสะดวกและการลดขั้นตอนการทำงาน
 10. สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารได้ เช่น ฝาก/ถอนเงินสด, โอนเงินระหว่างธนาคาร, จ่ายค่าธรรมเนียม ฯ และพิมพ์รายงานเพื่อนำมากระทบยอดกับ Bank Statement ได้ (ทำ Bank Reconcile)
 11. สามารถถอนเงินสดด้วยเช็คของบริษัท และบันทึกการขายลดเช็ค
ระบบสินทรัพย์ถาวร
 1. สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่
  – วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
  – วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)
  – กำหนดค่าเสื่อมราคาเอง
 2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
 3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่ คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
 4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
 5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
 6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า
  เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
 7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
 8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้
ระบบวิเคราะห์การซื้อ

ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

 1. ประวัติการซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย และสินค้า
 2. สรุปยอดซื้อประจำงวด
 3. สรุปยอดซื้อเชื่อ แยกตามผู้จำหน่าย (เปรียบเทียบ 12 งวด)
 4. สรุปยอดซื้อ แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง และตามผู้จำหน่าย
ระบบวิเคราะห์การขาย

ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

 1. ประวัติการขายแยกตามลูกค้า,ตามสินค้า และตามพนักงานขาย
 2. ยอดขายแยกตามเขตการขาย แจกแจงตามพนักงานขาย, ลูกค้า ทั้งแบบละเอียดและสรุป
 3. สรุปยอดขายประจำงวด
 4. สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า (เปรียบเทียบ 12 งวด)
 5. รายงานการจัดลำดับยอดขาย แยกตามมูลค่าสินค้า, ตามปริมาณ, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามลูกค้า และตามพนักงานขาย
 6. สรุปยอดขาย(ทราบกำไรขั้นต้นทันที) แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง, ตามลูกค้า, ตามพนักงานขาย(เทียบกับเป้าการขาย), ตามพนักงานขาย+ลูกค้า, ตามเขตการขาย+พนักงานขาย และตามเขตการขาย+ลูกค้า
ระบบบัญชีแยกประเภท

ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ

 1. โปรแกรมเอ็กเพรสมีผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้
 2. สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท อาทิเช่น
  – ในงบเปรียบเทียบสามารถนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบได้สูงสุด 18 คอลัมน์
  – ข้อมูลที่นำมาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณ หรือดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดให้
  – ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ต้องการ
  – สามารถแสดงข้อมูลในรูปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็นฐานการคำนวณ
  – ในงบเดียวกัน ในแต่ละบรรทัด หรือแต่ละบัญชี สามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิลด์มาแสดงได้
  – สามารถกำหนดข้อความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ
 3. มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา
 4. รายงานสมุดเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้เอง 4 ชื่อ
 5. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย ได้ตามความต้องการ
 6. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย(Voucher)ใบเดียวกัน
 7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบสำคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ
 8. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร
 9. สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)
 10. สามารถกำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด (Cost Center)
 11. มีระบบล็อคงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว
 12. สามารถกำหนดวันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร
 13. สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี express ก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
 14. สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไม่จำกัดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กำหนด
 15. สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
 16. สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชี ได้ 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณการ
 17. สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)
 18. โปรแกรมบัญชี Express จะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลย์ ก่อนบันทึก
 19. สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินค้าได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual
 20. สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน
 21. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา
 22. สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชี และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้
 23. ในใบสำคัญ(Voucher)แต่ละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
 24. สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับปรุงตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63
 25. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที
 26. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ทันที
 27. เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้า โปรแกรมจะนำไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ให้ทันที
 28. สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 1. ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ
 2. ผู้ใช้แต่ละคน สามารถตั้งรหัสผ่าน (Password) ของตนเองได้
 3. สามารถแบ่งระดับชั้นของผู้ใช้งานได้ว่าเป็น พนักงาน, ผู้จัดการแผนก หรือ ผู้ดูแลระบบ
 4. สามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลได้ทุกเมนูย่อย แม้แต่เมนูย่อย/รายงาน/งบการเงิน ที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นเอง
 5. การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปทำงานแล้วต้องการให้เก็บประวัติไว้หรือไม่
 6. การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้ใครพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอ หรืออนุญาตให้ใครพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้
 7. สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก
  โปรแกรมบัญชี Express จะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานรายนั้นเก็บไว้ให้ทุกครั้ง
 8. สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ
  แต่ยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง
 9. มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน
 10. สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละราย ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง
 11. เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธี คือ
  -พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง
  -รับรองก่อนแล้วถึงจะพิมพ์ได้
  -อะไรก่อนก็ได้
thankyou-card