ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.
cropped-Logo-draft1

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

คอร์สอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี Express

พิทักษะด้านบัชีห้เหนือกว่าเพือการเติบโตในเส้นทางอาชีนับัชี

วิธีการเข้าอบรม

ผู้บริหาร Allied Software & Computer

ประวัติผู้สอน

นายประกาสิต อุษณีย์วรัญญู

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแรกมบัญชี Express มากกว่า 20 ปี

เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมบัญชี

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการใช้โปรแกรมบัญชี Express หรือผู้เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ครั้งแรก

จุดเด่น ของคอร์สนี้

เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานตัวโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดค่าต่างๆในตัวโปรแกรมบัญชี และวิธีตรวจสอบความถูกต้องในการทำบัญชี เพื่อใช้งานตัวโปรแกรมบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่ได้รับ จากคอร์สนี้

เข้าใจการทำงานของโปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น และใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านบัญชีขึ้นไปอีกระดับ สามารถนำไปต่อยอดอาชีพนักบัญชีให้ตรงตามความต้องการบริษัทที่ต้องการนักบัญชีที่ใช้โปรแกรมได้

คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชี Express

เพื่อการใช้งานโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อิสระในการเรียน

สามารถเข้าอบรมจากที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ต

ต่อยอดทักษะในสายอาชีพ

นักบัญชีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมค่อนข้างมาก การที่นักบัญชีมีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีจะทำให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการต่อตลาดงานมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการใช้โปรแกรม

เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมได้ดีมากยิ่งขึ้น สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมบัญชี Express มากกว่า 20 ปี

สอบถามข้อสงสัยได้ทันที

ถาม-ตอบข้อสงสัยภายในคลาสหรือหลังจากจบคลาสไปแล้วกับวิทยากรได้โดยต

สามารถนำไปใช้ได้จริง

คอร์สที่จะทำให้คุณได้ทดลองใช้โปรแกรมจริงๆ และได้ลองทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

ภาพบรรยากาศการอบรม Express