ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัท แอลไลด์ อิเล็คตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”/“เรา”) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.allied-software.com ทุกท่าน ทางเราได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.allied-software.com ในฐานะเจ้าของข้อมูลทุกคน (“ท่าน”) และเพื่อเป็นการรับประกันว่าในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรานั้น ข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุด ภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะอธิบายถึงรายละเอียดในการได้มา การประมวลผลหรือการใช้ การรักษาข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลของทุกท่านคือการนำมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการและระบบของเว็บไซต์เพียงเท่านั้น เพื่อที่เราจะสามารถทำการสื่อสารและบริการให้ตรงใจผู้ใช้งานทุกท่าน ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลที่เรารวบรวม

  • ชื่อ-นามสกุล 
  • วันเดือนปีเกิด
  • ที่อยู่อีเมล
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • คุกกี้
  • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
  • ไอพีแอดเดรส (IP Address)

การใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ทางเรามีการใช้ข้อมูลของท่าน ทั้งจากการรวบรวมโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้คุกกี้) และการรวบรวมข้อมูลจากความสมัครใจของท่าน (เช่น การกรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่จากการลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้า แบบสอบถาม เป็นต้น) โดยข้อมูลนำมาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และนำมาปรับปรุงต่อในส่วนของเว็บไซต์ การบริการและการตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของเรา อีกทั้งยังนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับแต่งการส่งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะไม่ทำการ ขาย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีการส่งข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายและตามคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานรัฐ

หากมีข้อสงสัยในนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางดังนี้ : 

Name : Allied Electronics & Computer Ltd.

Tel : 043-243-588-9

E-mail : alliedsoftware.info@gmail.com

ติดต่อแอลไลด์