cropped-Logo-draft1
ประโยชน์การใช้งาน Express BI

มัดรวม! 5 ประโยชน์การใช้งาน Express BI

ประโยชน์การใช้งาน Express BI ช่วยให้การนำข้อมูลที่ทำไว้ในโปรแกรม Express ไปใช้งานต่อในโปรแกรม Power BI Desktop เป็นเรื่องง่าย เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถนำข้อมูลมาสร้างกราฟ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้

  • แสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น

  • พิมพ์รายงานได้ 3 ประเภท คือ รายงานการซื้อ รายงานการขาย รายงานบัญชี (รายรับ-จ่าย)

  • ภายในรายงานจะประกอบไปด้วย 28 ชีท ซึ่งแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ เช่น รายงานการซื้อแยกตามลูกค้า หรือรายงานการขายแยกตามหมวดสินค้า เป็นต้น

  • สามารถกําหนดขอบเขต (Filter) การแสดงผลในรายงานแต่ละประเภทได้ เช่น แสดงผลยอดขายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม หรือยอดขายตามรหัสสินค้า เป็นต้น

  • ช่วยในการกําหนดรูปแบบ (Format) ของรายงานให้ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งยังปรับให้มีสีสันและน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

  • สนใจรายงานข้อมูลการซื้อ – ขาย – บัญชีที่ไม่ซํ้าซากจําเจอีกต่อไป ติดต่ออัพเกรดโปรแกรมกับ Allied Software & Computer ได้ที่ Line
    Official หรือ โทร. 043-243588

หมายเหตุ :

1. เครื่องที่จะทำการลงทะเบียนและใช้งานโปรแกรม ExpressBI จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2. ผู้ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรสแบบ Single สามารถลงทะเบียน ExpressBI ได้ 1 เครื่อง และ ผู้ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสแบบ LAN สามารถลงทะเบียน ExpressBI ได้ 5 เครื่อง

** โปรโมชั่น ช่วงแนะนำราคา 3,000.- จากราคาปกติ 5,000.- **

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 

ศึกษาวิธีการใช้งาน ExpressBI ได้จากวิดีโอ Youtube ด้านล่างนี้

* วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้ง และ ลงทะเบียนโปรแกรม ExpressBI และโปรแกรมอื่น ๆ ที่จำเป็น

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม ExpressBI

แชร์โพสต์