cropped-Logo-draft1
Map Network Drive ในโปรแกรม Express

วิธี Map Drive Express

วิธี Map Drive Express เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องแม่เสร็จแล้ว เราต้องการจะเพิ่มเครื่องลูกให้ใช้งานโปรแกรมได้ด้วยสามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะ

ขั้นตอนการ Map network Drive ในโปรแกรม Express

  1. กด Run แล้วพิมพ์ ชื่อของเครื่อง Server ที่ติดตั้งโปรแกรม Express จากนั้นกด Enter (**หมายเหตุ : เครื่อง Server บางที่อาจลงทะเบียน Express เป็น IP ก็ต้องกรอกเป็น เลข IP)วิธี map drive express
  2. ระบบจะให้กรอก User กับ Password ในการเข้า Server (** โดยที่ User & Password บาง server อาจจะไม่มี User & Password (Windows 7 & Windows 10))
  3. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว จะมี Folder ของโปรแกรม Express ที่แชร์ มาจากเครื่อง Server จากนั้นให้ทำการคลิกขวา เลือก Map network Drive
  4. และกำหนด Drive ที่จะให้เพิ่มมาที่เครื่องของเรา แล้วกด “Finish”
  5. ทำการ ติดตั้ง Font ลงไปที่เครื่องของเรา เพื่อให้เวลาพิมพ์ บิล ตัวอักษรจะได้เป็นปกติ (** คลิกขวา ที่ File COURMT_ แล้วเลือก Install)
  6. คลิกขวาที่ Icon ExpressI แล้วเลือก Send to Desktop

แชร์โพสต์