ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.
cropped-Logo-draft1

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

วิธีแก้ปัญหา Express Error 310

แนวทางการแก้ปัญหา Express Error 310 การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการใช้งานในโปรแกรม Express โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดประเภทต่างๆในโปรแกรม

สาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาด

 1. ปิด-เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ขณะใช้งานโปรแกรม Express
 2. ปัญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดับ เป็นต้น
 3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหา เช่น มีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

Error 310 : (84907) Not A Correct Index File

สาเหตุ : แฟ้มดัชนีเสียหาย

วิธีการแก้ไข

 1. ตรวจสอบ Harddisk โดยใช้คำสั่ง Scandisk
 2. จัดเรียงข้อมูลใหม่ โดยอาจจะจัดเรียงข้อมูลใหม่ทั้งหมด หรือจัดเรียงข้อมูลเฉพาะแฟ้มที่แจ้งขึ้นมา

 

Error 310 : (81607) Not A Correct Index File ISLOG1 

สาเหตุ : เกิดจากการปิดโปรแกรมไม่สมบูรณ์ (ไฟตก,ไฟดับ, เครื่องแฮงค์) โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระบบ Network

วิธีการแก้ไข

 1. ตรวจสอบตรงบรรทัด Start in: Z:ExpressI จากภาพ โปรแกรมจะถูกเรียกใช้งานจาก ไดร์ฟ (Z:) ภายใต้โฟล์เดอร์ ExpressI
 2. ให้เข้า My Computer แล้วเข้าไปยังตำแหน่งการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
 3. ไปยังตำแหน่งการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส จะพบโฟล์เดอร์ SECURE ซึ่งเป็นโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยของโปรแกรม ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปในโฟล์เดอร์นี้
 4. ให้ลบไฟล์ islog ที่ไม่มีนามสกุล หรือ cdx (**ห้ามลบไฟล์ islog.dbf เด็ดขาด**)
 5. ยืนยันการลบไฟล์ (ตอบ Yes)
 6. เข้าโปรแกรม EXPRESS แล้วทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่

แชร์โพสต์