ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus สุดยอดโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้

฿3,745.00฿73,830.00

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus สุดยอดโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้

        ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกู้ยืมผ่อนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทุกประเภทกิจการ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%

        ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล (Payroll & Personnel) ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานของกรมแรงงานรวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ
 • PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ

คุณสมบัติหลักของระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
 • คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
 • รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
 • รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร

 

 • TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า – ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่บันทึกข้อมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร, ใช้เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือและไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น

 

 • PS : Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก ในการจัดเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละราย โดยสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพนักงาน เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, แผนที่บ้านพัก, สำเนาเอกสารอื่นๆ และรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นพนักงานแล้ว เช่น ผลงานพิเศษ, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอบรม เป็นต้น พร้อมรายงานการตรวจสอบ

 

 • RT : Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักโดยอัตโนมัติโดยใช้ประวัติการขาดงาน การลา การมาสาย ของพนักงานแต่ละคน และจะหักเมื่อพนักงานลาเกินสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบนี้จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปในการค้นหาประวัติการขาดงาน การลา การมาสายของพนักงานแต่ละคน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการควบคุมสิทธิ์การลาสาย ขาดงานของพนักงานระดับต่างๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

 • DK : Disk Transfer ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์

ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของดิสก์เก็ตหรือสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 • AS : Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และต้องการจำกัดสิทธิ์การอ่านข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิ์ทั่วไป ที่โปรแกรมให้มาตรฐานในแต่ละระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสลับ ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเมนู สิทธิ์การอ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไขได้) และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เป็นต้น

 • สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของพนักงานได้มากถึง 30 ระดับ เพื่อนำมาสร้างสิทธิ์ตามระดับและความสำคัญของพนักงาน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล และการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เรียกดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูช่องเงินเดือน, ข้อมูลในแฟ้มพนักงาน หรือแยกประเภทพนักงานได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละระบบเช่น ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานตามความรับผิดชอบแต่ละพนักงานได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการปิดช่องอัตราเงินเดือนไม่ให้มองเห็นได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์เพื่อเตรียมดิสก์เงินเดือนส่งธนาคาร แยกตามระดับพนักงานได้เช่น แยกดิสก์สำหรับฝ่ายบริหารกับพนักงานทั่วไป เป็นต้น
ทำไมต้องเลือกโปรแกรมเงินเดือน Business Plus 
 1. ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
 2. ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 3. คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
 4. โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
 5. ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
 6. มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
 7. มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
 8. คุ้มค่าการลงทุน
ตารางราคาขายโปรแกรมเงินเดือน Business Plus

สามารารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ โปรแกรมเงินเดือน business plus ได้ที่

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus

วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Allied
 1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการใส่ในตะกร้าสินค้า
 2. กดที่ตะกร้า เลือก สั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจำท่านไปหน้ากรอกข้อมูลจัดส่งของท่าน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพาท่านไปหน้าชำระเงิน
 5. โปรดเลือกช่องทางการชำระเงิน และทำการชำระเงิน (*หากท่านเลือกการชำระเงินแบบโอน ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้เราทราบ โดยเข้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน“)
 6. ตรวจสอบเลขพัสดุผ่านอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในหน้า รายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอก

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ระบบ

2 ระบบ PR/DK, 2 ระบบ PR/PS, 2 ระบบ PR/TM, 3 ระบบ PR/PS/RT, 3 ระบบ PR/PS/TM, 3 ระบบ PR/TM/AS, 4 ระบบ PR/PS/TM/AS, 5 ระบบ PR/PS/RT/TM/AS, 6 ระบบ, 6 ระบบ + TH-EN, 6 ระบบ+E-PAYSLIP, AS, DK, PS, RT, TM, PR

จำนวน user

1 user, 3 user

Brand

Business Plus