ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.
cropped-Logo-draft1

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

เช่าซื้อคอมพิวเตอร์

การเช่าซื้อคอมพิวเตอร์คืออะไร

การเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินนำทรัพย์สินให้คนอื่นเช่า และให้คำมั่นสัญญาว่าจะขายทรัพย์สิน/โอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินแบ่งออกเป็นงวดๆ โดยการทำสัญญาเช่าซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือ และประกอบด้วยคู่สัญญา ได้แก่ ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ โดยสัญญาเช่าซื้อต้องมีลายมือชื่อของทั้งสองฝั่ง หากสัญญาไม่ได้ทำเป็นหนังสือหรือไม่มีลายมือชื่อแค่คนใดคนหนึ่ง สัญญาเช่าซื้อจะถือว่าเป็นโมฆะ

เช่าซื้อคอมพิวเตอร์

เช่าซื้อคอมพิวเตอร์

สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในการได้รับมอบทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเสียหายหรือชำรุด โดยผู้ให้เช่าซื้อนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ชำรุด แม้จะรับรู้ต่อการชำรุดนั้นหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ผู้เช่าซื้อยังมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องส่งทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของที่เป็นผู้ให้เช่าซื้อและเสียค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ซึ่งการบอกเลิกสัญญานั้นผู้เช่าซื้อต้องส่งคืนทรัพย์สินให้โดยทันที หากการบอกเลิกสัญญาและการส่งคืนทรัพย์ไม่เกิดขึ้นควบคู่กัน การบอกเลิกสัญญาถือว่าไม่สมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระสองครั้งติดกัน และกระทำผิดในข้อที่สำคัญ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ให้เช่าซื้อสามารถริบเงินจำนวนที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ได้เปรียบว่าเป็นค่าเช่า และยังมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินนั้นๆอยู่ แต่จะไม่สามารถเรียกเงินที่ค้างชำระได้ และผู้เช่าซื้อจะไม่สามารถเรียกคืนเงินดังกล่าวได้ และการผิดนัดชำระต้องผิดนัดด้วยกันถึงสองครั้งติดกัน หากผิดนัดเพียงแค่ครั้งเดียวหรือผิดนัดหลายครั้งแต่ไม่ติดกัน ผู้ให้เช่าจะไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้

เช่าซื้อคอมพิวเตอร์

 

ทำไมถึงต้องเลือกวิธีการเช่าซื้อ

 

เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนมีรายได้ที่น้อยลง ผกผันกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จึงทำให้ความสามารถในการซื้อของในรูปแบบทั่วไปนั้นน้อยลง  การเช่าซื้อจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้คนสามารถผ่อนชำระได้ระยะเวลาที่นานมากขึ้น โดยแบ่งชำระออกเป็นงวดๆ ช่วยในการวางแผนการเงิน ไม่ต้องชำระภายในครั้งเดียว

เช่าซื้อคอมพิวเตอร์เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ภาคอีสาน

 

Allied มีบริการให้เช่าซื้อ ‘คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง’ สำคัญสำหรั

บ ‘สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน’ แบ่งชำระออกเป็นรายเทอมปีปฏิทินการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี หากสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 043-243588-9

Facebook : Allied Software & Computer

Line Official : Allied Software

แชร์โพสต์