cropped-Logo-draft1

คอร์สอบรบโปรแกรมบัญชี

โปรแกรม

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ
โปรแกรมกับ Allied

ฟรี !! 2 สิทธิ์
  • ลงทะเบียนวันและเวลาที่ท่านต้องการเข้าร่วมการสอนโปรแกรมบัญชี Express

สำหรับลูกค้าใหม่

2000 บาท
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกร
  • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทดลองการใช้งานตัวโปรแกรมก่อนซื้อ

ผู้สอน

นายประกาสิต อุษณีย์วรัญญู​

ประวัติวิทยากร นายประกาสิต อุษณีย์วรัญญู

สถานที่เรียน

บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

111/21-22 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4000

ภาพบรรยากาศการเรียนโปรแกรมบัญชี

อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์
อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์
อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์
อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์
อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์
อบรมโปรแกรมบัญชี แอลไลด์