ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.
cropped-Logo-draft1

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

โปรแกรมบัญชี Easy ACC

EASY-ACC โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยท่านจัดการงานด้านบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้โปรแกรมนอกเหนือไปจากความสะดวกรวดเร็วกว่าการทำงานปกติที่ทำด้วยมือ

฿4,280.00฿27,820.00

โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมบัญชี Easy ACC

โปรแกรมบัญชี Easy ACC โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยท่านจัดการงานด้านบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้โปรแกรมนอกเหนือไปจากความสะดวกรวดเร็วกว่าการทำงานปกติที่ทำด้วยมือก็คือ ความเที่ยงตรงแม่นยำในการประมวลผล เพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทุกเวลาที่ต้องการได้ทันที สำหรับจุดเด่นของโปรแกรมที่น่าสนใจ ได้แก่:-  

 • ขั้นตอนการทำงานถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สวยงาม หลักการบัญชีมีการออกแบบไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตามต้องการ
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดดิสก์ (ผลทดสอบกับเนื้อที่ขนาด 40 MB สามารถบันทึกรายการค้าได้มากกว่า 200,000 รายการ)
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและรูปแบบของใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถเรียกข้อมูลหรือพิมพ์รายงานต่างๆ ออกมาได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องรอการประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้น 

รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ปัญหา หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรของกิจการ

 • แสดงรายงานได้ทั้งบนจอภาพ เครื่องพิมพ์ และส่งออกเป็นไฟล์ เช่น Excel หรือ Text File
 • มีระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรมหรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • ใช้งานได้ทั้งแบบผู้ใช้คนเดียว (Single User) และระบบ LAN (Network)
 • มีระบบตรวจสอบโปรแกรมอัพเดทล่าสุดอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรมมีความทันสมัยตลอดเวลา
 • ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมคือ B-TREE Filer ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการเก็บบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algorithm ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบน PC ที่เร็วที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้โดยความเร็วในการทำงานและการค้นหายังเป็นปกติ
 • นอกจากโปรแกรมจะถูกออกแบบโดยเน้นประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ผู้ใช้จะต้องนำไปใช้งานได้ง่ายที่สุดด้วย ขั้นตอนการทำงานแสดงผลเป็นภาษาไทย รวมทั้งคำสั่งต่างๆ สามารถเรียกจากหน้าจอตลอดเวลา และที่สำคัญก็คือระบบความช่วยเหลือ Online Help ซึ่งเปรียบเสมือนมีคู่มือฉบับย่อ เมื่อใดที่ท่านติดปัญหาก็สามารถเรียกคำอธิบายขึ้นมาแสดงบนหน้าจอได้ทันที

โปรแกรมบัญชี EASY ACC ระบบบัญชีภาษาไทยประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 4 โปรแกรม และโปรแกรมย่อยอีก 2 โปรแกรม โดยโปรแกรมหลักทั้ง 4 โปรแกรม ได้แก่

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
 • โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
 • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable) 

และโปรแกรมเสริมย่อยอีก 2 โปรแกรม ได้แก่:- 

 • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (Billing)*
 • โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)**   

ทุกโปรแกรมออกแบบให้สามารถแยกทำงานกันได้อย่างเป็นอิสระ และข้อมูลจะเชื่อมกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเติมภายหลัง ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานจากโปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ซึ่งจากคุณสมบัติเช่นนี้ ทำให้ท่านสามารถเน้นประโยชน์จากโปรแกรมแต่ละตัวได้อย่างเต็มที่

EASY-ACC พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Delphi ซึ่งได้รับความนิยมและเชื่อถืออย่างสูง การจัดลำดับการทำงานได้ทำไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้ง่ายที่สุด กล่าวคือ สามารถนำโปรแกรมไปเริ่มต้นใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมกับโทรศัพท์ 20 คู่สาย เพื่อให้บริการกรณีเกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม ซึ่งทางเราจึงมั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน  

ทำไม โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่ปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น “ตาราง” ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024 x 768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

  * โปรแกรมขายสินค้าฯ แถมฟรีสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมสินค้าคงคลังร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้

** โปรแกรมซื้อสินค้า แถมฟรีสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมสินค้าคงคลังร่วมกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

การทำงานของแต่ละโปรแกรมของโปรแกรมบัญชี Easy Acc 

โปรแกรมหลัก 4 โปรแกรม

 1.  โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
  1. สร้างผังบัญชี
  2. สมุดรายวันทั่วไป
  3. สมุดรายวันเฉพาะ
  4. กำหนดประเภทบัญชีย่อย
  5. ตรวจสอบรายการบันทึก
  6. งบทดลอง/งบกำไรขาดทุน/งบดุล
  7. งบกระแสเงินสด
  8. งบแสดงฐานะทางการเงิน
  9. กระดาษทำการ
 2. โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  1. สร้างรหัสสินค้า
  2. กำหนดประเภทของสินค้า
  3. บันทึกรายการเข้า-ออกของสินค้า
  4. สินค้าที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ
  5. โอนสินค้าระหว่างคลัง
  6. พิมพ์ใบโอนสินค้า
  7. ดูยอดสินค้าคงเหลือ
  8. ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า
  9. ดูยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด
 3. โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
  1. สร้างรหัสเจ้าหนี้
  2. กำหนดประเภทเจ้าหนี้
  3. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
  4. ออกใบรับวางบิล
  5. บันทึกรายการชำระเงิน
  6. พิมพ์เช็ค
  7. ออกใบสำคัญจ่าย
  8. ดูรายการค่าใช้จ่ายแต่ละวัน
  9. สรุปยอดหนี้คงค้างและสะสม
 4. โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable) 
  1. สร้างรหัสลูกหนี้
  2. กำหนดประเภทลูกหนี้
  3. บันทึกรายได้ต่างๆ
  4. ออกใบวางบิล
  5. พิมพ์ใบสำคัญรับ
  6. ดูยอดรายรับแต่ละวัน
  7. ใบวางบิลที่ถึงกำหนดเก็บเงิน
  8. เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี
  9. ตรวจสอบยอดค้างชำระของลูกหนี้
โปรแกรมเสริมย่อย 2 โปรแกรม
 1. โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (Billing)
  1. พิมพ์ใบกำกับสินค้า
  2. พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
  3. พิมพ์ใบเสนอราคา
  4. ตรวจสอบรายการขายแต่ละวัน
  5. ประวัติการขายแยกตามสินค้า
  6. ดูยอดขายของพนักงานแต่ละคน
  7. สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน/รายปี
 2. โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)
  1. บันทึกรายการซื้อสินค้า
  2. ออกใบสั่งซื้อสินค้า
  3. ออกใบส่งคืนสินค้า
  4. ตรวจสอบรายการซื้อแต่ละวัน
  5. ดูประวัติการซื้อสินค้า
  6. เปรียบเทียบราคาซื้อจากผู้ขายแต่ละราย
  7. สรุปยอดซื้อรายวัน/รายเดือน/รายปี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ โปรแกรมบัญชี Easy Acc ได้ที่

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Easy Acc

วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Allied
 1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการใส่ในตะกร้าสินค้า
 2. กดที่ตะกร้า เลือก สั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจำท่านไปหน้ากรอกข้อมูลจัดส่งของท่าน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพาท่านไปหน้าชำระเงิน
 5. โปรดเลือกช่องทางการชำระเงิน และทำการชำระเงิน (*หากท่านเลือกการชำระเงินแบบโอน ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้เราทราบ โดยเข้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน“)
 6. ตรวจสอบเลขพัสดุผ่านอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในหน้า รายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอก

วิธีการสั่งซื้อสินค้า


 

ชุดโปรแกรมบัญชี

ชุดรวม, GL, IC, AP, AR

จำนวน user

1 user, 3 user, 10 user

Brand

Easy Acc