ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

การที่เราจะทำธุรกิจใดๆ เราควรศึกษาให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจในการทำธุรกิจ และข้อควรระวังที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณมีปัญหาได้ โดยเราได้เปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจ
ข้อดีข้อเสียระหว่างนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ข้อดี ข้อเสียในการทำธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ข้อดี ข้อเสียในการทำธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา การที่เราจะทำธุรกิจใดๆ เราควรศึกษาให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจในการทำธุรกิจ และข้อควรระวังที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณมีปัญหาได้ โดยเราได้เปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจ ระหว่างบุคคลธรรมดาและแบบจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ข้อดี ข้อเสียในการทำธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ข้อดี

บุคคลธรรมดา
 • เพียงแค่ 1 คนก็สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้
 • การดำเนินงานไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัว สูงในการตัดสินใจ
นิติบุคคล
 • ต้องมีผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 2 คนขึ้นไป การมีผู้ร่วมลงทุนหลายคนทำให้ระดมทุนได้จำนวนมาก เมื่อเกิดปัญหาสามารจำกัดความรับผิดชอบได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคน
 • ถ้ามีรายได้สุทธิหรือกำไรสุทธิเท่ากัน นิติบุคคลจะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา โดยกำไร 3 แสนบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี และถ้ามีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท เสียภาษีสูงสุด 10 %
 • สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าเสื่อมเครื่องจักร ค่าอบรมพนักงานและค่าวิจัย เป็นต้น
 • การมีงบการเงินและเอกสารครบถ้วน ส่งผลต่อการขอสินเชื่อจากธนาคารได้ง่ายขึ้น
 • นิติบุคคลจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่เสมอ เช่น มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจซบเซา มาตรการจากกรมสรรพากร เป็นต้น
ข้อดี ข้อเสียในการทำธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ข้อเสีย

บุคคลธรรมดา
 • ต้องทำบัญชีทุกปี ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัททำบัญชี
 • หุ้นส่วนอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน เป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะ และกระทบต่อธุรกิจ
นิติบุคคล
 • หากเกิดความเสียหาย เจ้าของต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้
 • เจ้าของคนเดียวอาจมีปัญหาเรื่องเงินทุนจำกัดและหาเงินทุนเพิ่มยาก ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจได้
 • ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจมาลดหย่อนภาษีได้ หากรายได้มากกว่า 150,000 บาท ต้องเสียภาษี 5% ในขั้นแรก และหากรายได้เพิ่มขึ้น จะต้องเสียภาษีแบบขั้นบรรไดสูงสุด 35%
 • ความน่าเชื่อถือต่ำ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจกับบริษัทอื่น
 • การไม่มีงบการเงินและเอกสารอื่นๆ ทำให้ธนาคารไม่เข้าใจในธุกิจ ส่งผลให้ขอสินเชื่อยาก

แชร์โพสต์